Westanders PR-handbok

Westander är en PR-byrå som hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Ambitionen är att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Westanders pr-handbok

Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskaper om bland annat mediernas nyhetsvärdering och de politiska processerna. Men vi är samtidigt väl medvetna om att långt ifrån alla har råd att anlita en pr-byrå.

Med Westanders pr-handbok vill vi bidra till att göra pr-instrumenten tillgängliga för flera. Tanken är att handboken ska kunna fungera som både inspirationskälla och checklista för alla som vill jobba långsiktigt och systematiskt med medierelationer och/eller lobbying – med eller utan hjälp av en pr-byrå.

Westanders pr-handbok 2010

Vill du läsa den direkt på nätet så kan du börja här (länk till Westanders hemsida i ett nytt fönster).