Barnverket lanserar 5minuter för barnen!

Pressrelease 5 maj 2010

Föräldrar är trötta på kommuners kortsiktiga fokus och kräver att kommunerna ser på barn som en investering istället för en besparing!

Nu sjösätter den nationella föräldraföreningen Barnverket kampanjen 5 minuter för barnen på webbsidan www.5minuterforbarnen.se.

Det är en handlingskraftig kampanj som syftar till att belysa den dåliga användningen av kommunala skattepengar. – ”besparingar som sker idag i skolan och barnomsorgen kommer efterhand att skapa enorma kostnader i form av elever som inte klarar skolan och på sikt hamnar utanför samhället” säger Martin Fredin, en av initiativtagarna för kampanjen och aktiv i Barnverket som står bakom initierat kampanjen.

”Föräldrar i Sverige idag har tröttnat på att deras barn inte får det stöd och den undervisning som riksdagen faktiskt redan beslutat om. Sverige har en väldigt bra skola på pappret men har ingen chans att leva upp till kraven med ständigt minskade resurser.”

Lärarnas Riksförbund har i en undersökning visat att endast 50 % av skolans resurser når faktiskt till klassrummet. Resten hamnar i administration utanför skolan och under tiden fortsätter skolkandet att öka, skolbränderna att öka, gängkriminaliteten att öka, självskadebeteendet att öka.

Samhället kommer att få betala ett oerhört högt pris för den ringa besparing som görs och har gjorts under många år inom barnomsorg och skola. En nationalekonomisk rapport har visat att 30 barn per dag påbörjar sin resa mot utanförskap och en årskull kommer generera en samhällskostnad på ca 200 miljarder kronor i form av rehabilitering, bidrag och utebliven produktion. Och då är inte det mänskliga lidandet ens medräknat!

Förhoppningen är att frågan blir så pass aktuell i valdebatten att kommunen och staten inte längre kan blunda för att vår framtid är allvarligt hotad!

För mer information kontakta kampanjledning på:

Martin Fredin: 0701443100 eller martin@5minuterforbarnen.se

Camilla Tängman: 0705743521 eller camilla@5minuterforbarnen.se