Kritik mot Stockholm stads riktlinjer för förskolan

TV4 granskning av stora barngrupper på flera förskolor har fått stor respons från upprörda föräldrar. Stockholm stad har tidigare haft riktlinjer om storleken på barngrupperna inskrivet i förskoleplanen. Men nu har man tagit bort detta och skrivit in det i budgeten, vilket föräldrar är kritiska emot. Se klippet här ovan från TV4 lokala nyheter i Stockholm.

Vi på Barnverket uppmanar alla föräldrar som känner oro för sina barn att reagera. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans jobba med att förändra situationen.