Seminarium 17/4 på Katarina Norra och Barnverkets Riksmöte 2009

Pressmeddelande från Barnverket 2009-04-16

Aktiva föräldrar i styrelser stärker skolors ledning och höjer skolans resultat!
Men regeringen mörkar framtida möjligheter att utveckla arbetet med lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. Barnverket kräver besked om ett permanentande av försöksverksamheten som löper ut 30 juni 2009.

– Fredagen den 17/4 samlar vi föräldrar från skolstyrelser med föräldramajoritet från olika delar av landet i Stockholm. Vi vill lyfta upp deras insats i ljuset. Barnverket är övertygat om att ett ökat föräldraengagemang, byggt på reellt inflytande i skolan via medverkan i lokala skolstyrelser, är ett effektivt sätt att utveckla skolan. Förutom egna erfarenheter från skolor i Sverige finns internationell erfarenhet och forskning som visar på samma sak, säger Eva Datta, projektledare i Barnverket.

Sedan 1995 har riksdagen och Skolverket möjliggjort utvecklingsarbete med lokala skolstyrelser, men från 30 juni 2009 är läget ovisst. Inget besked om försöket skall permanentas, förlängas eller skrotas finns ännu.

– Det är nonchalant att hantera de aktiva föräldrastyrelserna så här! Dessutom tragiskt att man inte utvärderar arbetet noga i samband med den nya skollagen som är på väg. Man verkar också helt ha missat den utveckling inom området som pågår i flera andra länder. Vi vill med seminariet peka på de positiva erfarenheter som redan finns och uppmana riksdagens ledamöter att se till att möjligheten att utveckla lokala skolstyrelser förstärks i den kommande skollagen. Frågan borde uppgraderas – inte läggas åt sidan som regeringen nu förefaller att göra!

Barnverket bedriver bl.a. utvecklingsarbete tillsammans med Nynäshamns kommun kring skolstyrelser med föräldramajoritet. Föräldrasamverkan är idag en av Barnverkets högst prioriterade frågor. Av den anledningen tar Barnverket initiativ till seminariet på Katarina Norra 17/4. Vi avser på plats skapa ett nätverk för befintliga lokala skolstyrelser (drygt 220 idag).

MEDIA BJUDS IN TILL SEMINARIET 17/4 UNDER EN TIMMA: 13.30 – 14.30. KATARINA NORRA SKOLA, TJÄRHOVSGATAN, SÖDERMALM.

Barnverket håller även sitt åttonde riksmöte i helgen, på Fryshuset lördag – söndag 18-19 april. Under lördagen kommer bland annat resultatet av seminariet diskuteras och det fortsatta arbetet med Föräldrasamverkan att planeras.

MEDIA BJUDS IN ATT NÄRVARA UNDER RIKSMÖTET PÅ LÖRDAG 18/4, PÅ FRYSHUSET (Ring oss för ök om lämplig tid att komma)

Läs mer om Föräldrasamverkan och lokala styrelser här:

För ytterligare information, kontakta:

Eva Datta, Barnverkets samordningsgrupp, projektledare Föräldrasamverkan: 070-351 74 91, evadatta@telia.com

Ann-Charlotte Ekstedt, Barnverket Nynäshamn, ansvarig för utvecklingsarbete med lokala styrelser i Nynäshamns kommun. 076-348 0621. a-c.ekstedt@hotmail.com

Ulf Jederlund, Barnverkets arbetsgrupp Skola: 070-240 35 66, kontakta@musikladan.nu

Barnverket är ett rikstäckande nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som verkar för barn i förskola, skola och på fritids. Barnverket bildades i april 2000 och har idag medlemmar i ca 200 av landets 289 kommuner.

www.barnverket.nu