Media

Varför plockar många kommuner bort frågor om matsituationen i brukarundersökningarna?

Många föräldrar och personal hör av sig till BARNverket och vittnar om en ökad stress i förskola och skolan på grund av dålig förståelse för barns behov för att må bra. Dit hör bland annat en lugn och stressfri matsituation.

Livsmedelsverket lämnar replik i Svd den 24/1 , Vårt uppdrag är att ge råd om bra mat, till Skolborgarrådet Lotta Edholms debattinlägg, Låt skolor få servera smör vid lunchen.  Livsmedelsverket menar att det inte bara krävs god mat på tallriken utan också en lugn, trygg och trivsam miljö. Vidare skriver de att: Det finns skolor som insett att skollunchen är en viktig del av skolans verksamhet. De schemalägger lunchen så att eleven får äta i lugn och ro under avsatt tid tillsammans med pedagoger. Skolledare som infört detta vittnar om att många fler äter en hel portion varje dag. Konflikter och stök i klassrummet minskar och arbetsmiljön har förbättrats. Att satsa på lunchen som en del av pedagogiken är en satsning på hela verksamheten.

BARNverket håller med om att en lugn, trygg och trivsam miljö har betydelse för barns hälsa och lärande.

Därför undrar vi varför man i många kommuner, i brukarundersökningarna med frågor till föräldrar och elever om vad man tycker om förskola, skola och fritids, har tagit bort frågor som gäller den fysiska miljön? Dit hör bland annat frågor rörande hur nöjd man är med matsituationen; matsalsmiljön, lunchen och mellis.

I Stockholms stad plockade man bort dessa frågor från elev – och föräldraenkäterna redan 2009.

Hur ser det ut i din kommun? Är kommunledningen intresserad av att veta vad du som förälder och ditt barn tycker om matsituationen i förskola, skola och fritids?

Maila oss gärna dina erfarenheter av din kommuns brukarundersökningar och frågorna runt den fysiska miljön och matsituationen till samordning@barnverket.se

Ny studie: Leksaker sprider bakterier i upp till en månad

Frågan blir nu hur ansvariga personer för barns arbetsmiljö och hälsa i bland annat förskolan kommer att förhålla sig till den nya forskningen. Kommer barngruppsstorlekar, många barn på samma yta, pedagogiskt material och städning förändras?

Våra vanligaste sjukdomsbakterier kan överleva i en månad utanför kroppen. Det visar en ny studie som stjälper tidigare forskning skriver Svd.

Tidigare studier har konstaterat att vanliga bakterier som orsakar förkylning och olika typer av infektioner har svårt att överleva utanför människokroppen.

Den gängse uppfattningen har därför varit att dessa bakterier inte klarar sig särskilt länge på sådant som möbler och leksaker.

Nu kan den bilden emellertid komma att ställas på ända, då forskare har sett att bakterier kan gruppera sig och kapsla in sig och på så sätt klara sig betydligt längre än vad ensamma bakterier kan. Studier har bland annat gjorts på förskolor där man testat framförallt ytor som är svåra att göra rena, som böcker och leksaker.

Forskare har då funnit att fyra av fem gosedjur hade pneumokocker – en bakterie som är den vanligaste orsaken till öroninfektion hos barn och som också orsakar många sjukhusinfektioner.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladets nätupplaga.

Skolgårdarnas betydelse för barns koncentration. "Barnen får inte upp farten"

Samtidigt som forskare visar hur viktig barns utomhuslek är för deras förmåga att koncentrera sig i skolan, så blir skolgårdarna allt mindre och begränsar möjligheterna till lek.

Barnen får inte upp farten på små gårdar och vilda lekar gör barnen mer socialt kompetenta säger Fredrika Mårtensson, docent i miljöpsykologi SLU Se TV4´s reportage här http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/skolg%C3%A5rdar-allt-mindre-och-s%C3%A4mre-f%C3%B6r-lek-2513488

Skolsystemet i Kina skapar Pisa medaljörer och deprimerade ungdomar

Kinesiska studenter får höga resultat i Pisa till priset av desillusionerade och deprimerade ungdomar. Shanghais Pisa resultat bottnar i att kinesiska elitstudenter är ”guldmedaljörer” i faktainlärning på kort tid men har stora brister i förmågan att analysera och tänka fritt kring olika problemråden där svenska ungdomar i motsats briljerar.

Skolsystemet i Kina är ålderdomligt men göder Pisa medaljörer samtidigt som det fördärvar unga människors liv. Det menar Sara Ringmar, kinesisk-svensk-amerikansk student som även är poet och kolumnist i Shanghai Family Magaizine. Läs hennes text här.

Risk för större barngrupper

Hård kritik mot Skolverket när de tar bort sina riktlinje om max 15 barn per förskolegrupp. Barnverkets ordförande, förskolepsykolog Gunilla Niss, ser stora risker med större barngrupper.

Se inslag från TV4 nyhetsmorgon den 12 december:

När ska vi kolla grunden för hela skolbygget? Förskolan.

Svenska skolan lutar oroande i Pisa-rapporten. När ska vi sänka blicken och kolla grunden för hela skolbygget? Och när ska den “gedigna pedagogiska utbildningen” och all stimulans som små barn får ge resultat i skolan och i “vi-mår-bra-rapporter”?

Läs Östersunds-Postens ledare:
http://op.se/opinion/ledare/1.6574500-svenska-skolan-lutar-oroande-i-pisa-rapporten

Låt barnens bästa avgöra

Föräldraorganisationen Barnverket vill ge sitt fulla stöd till Miljöpartiet i Linköping. Tack för artikeln på Corren debatt den 20 november ”Begränsa storleken på förskolans barngrupper”!   Detta har Barnverket kämpat för sedan starten år 2000.

Läs vårt svar “Låt barnens bästa avgöra” som publicerades 28/11 i Corren:
http://www.corren.se/asikter/debatt/lat-barnens-basta-avgora-6637485-artikel.aspx

Läkare slår larm om dålig skolluft

Den dåliga luftkvalitén på svenska skolor gör elever sjuka och okoncentrerade, enligt läkare. I två av tre kommuner som gör mätningar finns det skolor som fått anmärkningar om dålig ventliation, det visar en granskning av TV4 Nyheterna.

Arbetsmiljöfrågorna för våra barn är ett prioriterat område för Barnverkets arbete vilket du kan läsa om i flera artiklar här på hemsidan. Du kan stödja vårt arbete genom att skriva under vårt nationella upprop för barn och ungdomars arbetsmiljö.