BARNverket är partipolitiskt obundet

Barn som leker. Fotograf: Thomas SörensenBARNverket är en politiskt obunden organisation som verkar för barn i skolväsendets verksamheter. För att tydliggöra denna politiska obundenhet och för att undvika sammanblandningar har BARNverket valt att inte samarbeta med politiska partier.
BARNverket vill däremot givetvis påverka politiska partier i de frågor vi jobbar med och om partier lyfter de frågor BARNverket verkar för visar vi vår uppskattning för detta. Vi är också mycket bekymrade över att inte alla partier visar barnhälsoperspektivet i skolväsendets verksamheter tillräcklig uppmärksamhet. Detta är BARNverkets fokus.