Ska det finnas barn i städer? Skolgårdar krymper och försvinner när städer växer

Lekande barnFöräldrar hör av sig till BARNverket och undrar: Ska det finnas barn i städer? Stillasittandet ökar och det gör också kunskapen om betydelsen av rörelseglädje och fysiska aktivitet för barns utveckling, hälsa och lärande samt skolresultat. Samtidigt krymper och försvinner skolgårdarna samt stora gröna ytor i samhällsplaneringen. Det handlar om barnens arbetsmiljö och livsmiljöFörtätning och samhällsplanering sker utan att ta hänsyn till barnhälsoperspektivet och barns behov.