BARNverket efterlyser rikt- och gränsvärden för barnens fysiska livsmiljö och arbetsmiljö.

Foto: Karin Bergström
Foto: Karin Bergström

Den 2 januari 2015 kan en ny lag införas som tillåter byggen i mer bullriga miljöer.
Stockholms län ska växa med en halv miljon invånare på 15 år och flera kommuner har skruvat upp byggtakten.

I tidningen “Mitt i” går det denna vecka att läsa artikeln  “100.000 bostäder saknas” som tar upp problematiken med bostadsbyggandet i Stockholmregionen.

  • ”Att det saknas yta håller inte Stockholms handelskammare med om.  I en rapport presenterar de hur och var nya kvarter kan få plats, om man ruckar på vissa restriktioner.”
  • Anna Wersäll, Handelskammarens bostadsexpert förslår att många grönområden och även naturreservat används till bebyggelse. Flera stora grönytor har i länet pekats ut som potentiell byggmark. ”Vi skulle kunna bygga ett helt Stockholm till i Stockholm”
  • Mårten Wallberg, ordförande i naturskyddsföreningen i länet håller inte med. ”Områdena behövs av bland annat hälsofrämjande skäl och för friluftsliv”, säger han

 

BARNverket undrar: VAR är barnhälsoperspektivet? 

Barns utveckling, hälsa och skolresultat styrs av barns egna förutsättningar men också av miljön bland annat yta för rörelse och ”lugn och ro” samt buller.

Barn behöver yta för rörelse och lugn och ro.  Inomhus behöver barn rörelserum och idrottshallar och utomhus förskolegårdar och skolgårdar som främjar rörelse och fysisk aktivitet samt motorisk utveckling. En utveckling som är viktig för lek, rörelseglädje, friluftsliv, socialt samspel, fysiskt och psykiskt välbefinnande och sist men inte minst skolresultaten. Yta behöver också finnas för återhämtning och här fyller grönområden en stor och viktig funktion för barns utveckling och lärande.

Ett bostadsbyggande som inte tar hänsyn till dessa aspekter bör inte vara något som premieras. Vi har tidigare fått läsa om hur skolor/förskolor inte är lika lönsamma som bostäder att bygga. Stockholms kommunfullmäktige har klubbat igenom att byggbeslut från exploateringsnämnden ska ge 90-procentig vinst.

BARNverket håller med revisorerna att i ett nybyggt område skulle det målet kunna hamna i strid med  behovet av nya skolor eftersom tomter för offentlig verksamhet ger inga intäkter – men det gör bostäder. I flera kommuner i Sverige är detta redan ett faktum. Det byggs eller planeras inte för nya förskolor eller skolor i nya bostadsområden eller överlag i kommunen.

“Barn är inte lika lönsamma som bostäder”svar på att det inte byggs fler skolor.Ett systemfel som drabbar barnen hårt pic.twitter.com/fA1pOGvUAr

Att i det läget fortsatt premiera bostadsbyggandet riskerar drabba barn och unga hårt. Bostäder får inte byggas på bekostnad av barnens rätt till en skola/förskola i närområdet med bra och hälsosam inne- och utemiljö. Hit räknas inte bara yta och grönområden, utan även vägtrafik och flygbuller.

SvD hade en intressant artikel om detta 27 mars 2014. Där skriver de om Stockholms skolbrist, “tillfälliga” paviljonger, luftföroreningar och buller.

För att skolan ska kunna skapa förutsättningar för ”trygghet och studiero” är det viktigt att ta hänsyn till den kunskap som finns om hur samhällsbuller från vägtrafik och flygtrafik påverkar barns hälsa och lärande så som minne, koncentration, läsförståelse och språkutveckling.

Att beslutsfattare nu vill rucka på vissa restriktioner när det gäller buller, kommer att bli intressant att följa ur ett barnhälso- och lärandeperspektiv. BARNverket bevakar huruvida beslutsfattarna kommer att ta hänsyn till barnperspektivet.

Det är nu hög tid för Sveriges beslutsfattare och kommuner att börja följa Barnkonventionen och Arbetsmiljölagen genom att ta hänsyn till barns behov.

 

BARNverket

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.