Konkurrensen om marken – konferens i Stockholm just nu

31663085-Bf2VCHur försvarar vi rätten till bra utemiljöer i skola och förskola? Just nu pågår en konferens i Stockholm (21-22 november 2013). Skolhusgruppen, Movium och Arkus arrangerar den på Bergendal Meeting i Sollentuna.

Representanter från Barnverket är med som deltagare och det är flera lokala nätverk som senaste tiden protesterat mot bristen på utemiljöer vid skolor och förskolor, bal Kungsholmen, Årstadal och Bergshamra.

Huvudfrågorna vid konferensen är:

  • Vilka är barns och ungdomars behov av utemiljöer i olika åldrar och situationer? Hur påverkar detta lärande, social utveckling, hälsa och fysisk utveckling?
  • Vad är ”tillräckliga uteytor”? Vad händer om ytorna är: ”obefintliga”, ”för små”, ”knappa”, ”tillräckliga” och ”onödigt stora”?
  • Hur kan man maximera nyttan av samhällets gemensamma utemiljöer; förskolegårdar, skolgårdar, parker, idrottsplatser, gaturum och stadsrum?
  • Vilka beslut påverkar tillkomsten och utformningen av utemiljöer för barn och ungdomar?
  • Var och när fattas besluten? Av vilka? Hur når vi dem?
  • Vilka kan vi behöva nå med ytterligare kunskap/utbildning i dessa frågor? Hur når vi dem?
  • Vilken FoU behöver vi initiera? Hur och när gör vi det?

Konferensinbjudan: kunkurrensen-om-marken (PDF)

Med eller utan skolgård – gör det någon skillnad?
jmf_uteareas_betydelse (PDF)
Maria Nordström, docent, miljöpsykolog, Stockholms Universitet och SLU, Alnarp

Artikel till antologi i samband med Skolhusgruppens konferens ”Konkurrensen om marken” i Sollentuna den 21-22 november 2013. En jämförelse mellan Kullskolan och Kristinebergsskolan, den ena med den andra utan skolgård.

Under fliken “Arbetsmiljö/Må bra” här på Barnverkets hemsida samlar vi information om arbetsmiljön för våra barn. Där kan du bland annat hitta:
Vår tids skola – hur ska den byggas?
RAFD Skolrapport (PDF), en rapport av Rådet för arkitektur som behandlar den fysiska miljön i skolan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.