Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över

Pressmeddelande från Riksdagen 8 mars:

Majoriteten i utbildningsutskottet vill att regeringen tillsätter en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Dessutom vill ett enigt utbildningsutskott att regeringen gör en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan.

Utskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som ska utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Syftet är att stärka elevernas rätt till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola. Utredningen ska bland annat utvärdera och analysera vilka effekter de stora skolreformerna – kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor – har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. Utskottet välkomnar att regeringen i budgetpropositionen meddelar att det under 2012 ska bildas ett utvärderingsinstitut. Syftet med institutet är bland annat att utvärdera reformers effekter.

Förslaget till tillkännagivande betyder att utskottet säger ja till en motion från Vänsterpartiet. Förutom Vänsterpartiet står Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas representanter i utskottet bakom förslaget…

Läs hela pressmeddelandet på Riksdagens hemsida

Barnverkets kommentar:

Vi välkomnar naturligtvis en nödvändig utvärdering av de senaste årens reformer i skolan. Vi hoppas också att utredningen tar till sig de kommentarer och uppvaktningar som vi i Barnverket och liknande organisationer genomfört genom åren. Med vår plattform, politikersamtal, remissvar på nya skollagen, pressmeddelanden och kampanjen 5-minuter för barnen har vi fört en aktiv kamp för barnen.

Det är också roligt att se alliansen infria sina vallöften som bland annat var en satsning på skolhälsan. Du kan läsa mer om det i vår valundersökning som vi genomförde inför valet 2010.

Läs också vad vi i Barnverket vill i vår plattform och våra delmål.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.