Grundvärderingar

BARNverkets grundvärderingar

Föräldrars ansvar för sina barns hälsa, utveckling och lärande ska motsvaras av ett ansvarstagande och en helhetssyn på barnet i skolväsendets verksamheter.
Barnhjärnans, kroppens och sinnenas behov för optimal utveckling, hälsa och lärande samt prestation ska styra skolväsendets verksamheter och dess miljöers utformning.
Föräldrars delaktighet i skolväsendets verksamheter gällande hälsa, utveckling och prestation ska tillgodoses.
Dessa grundvärderingar antogs av Riksmötet 2020-09-24. För giltighet krävs enligt §4 i BARNverkets stadgar att denna ändring befästs och beslutas med två tredjedels majoritet på ytterligare ett riksmöte.