9 frågor till riksdagspartierna

Barnverket vill känna våra riksdagspartier på pulsen så här inför valet i höst. Idag har vi skickat 9 frågor om förskola, skola och fritids till riksdagspartierna att besvara. Vi testar en ny metod som möjliggör för partierna att själva skriva sina svar här på hemsidan. Du hittar länkarna till partiernas svar i rutan “Partifrågor valet 2010”. Så fort de besvarat våra frågor kan du se och jämföra de olika partierna.

Vill du ha mer bakgrundsinformation så hittar du redovisningar av våra tidigare enkäter/undersökningar och samtal med politiker under rubriken “Påverka/Barnverket och politikerna”

Barnverkets politikergrupp
politik@barnverket.nu