Skolverket vill att föräldrar ställer krav på Fritids

Föräldrar ställer för låga krav på fritidsverksamheten tycker skolverket. Skolverket har under flera år påtalat stora brister i fritidshemmens kvalitet. Man anser att det finns en omedvetenhet hos föräldrar om hur verksamheten fungerar och styrs. Därför satsar Skolverket nu på föräldrainformation om fritids.

  • Föräldrar måste känna till vilka krav de kan ställa på fritids och vilka rättigheter deras barn har, säger Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd på Skolverket.

Det verkar som om Skolverket tröttnat på att ingen lyssnar på deras kritik och nu vill man ha hjälp av föräldrarna. Man har gett ut en informationsskrift som vänder sig till föräldrar med uppmaning att säga vad man tycker om till exempel aktiviteterna, barngruppens storlek, sammansättning och hur ditt barn tas emot.

Vi i Barnverket har under alla år vi verkat sagt vad vi tycker i frågan om Fritids. Nu senast i remissen till den nya skollagen där vi bland annat föreslår att fritidshemmens ställning stärks i skolan.”fritidshemmet är en del av skolans pedagogiska uppdrag”. Fritidshemmet ska erbjuda pedagogisk verksamhet av hög kvalitet för alla barn och elever upp till och med år 6. Du kan läsa mer om Barnverkets krav och synpunkter på skola och fritids här.

Läs mer på Skolverkets hemsida:
Föräldrar ställer för låga krav på fritids

Foldern hittar du här:
Skolverkets informationsfolder

Barnverkets remiss till nya skollagen

Länk till mer information