Mycker händer på skolfronten i Marks kommun

Skolor läggs ned utan någon information från politiker. Så kallade dialogmöten hålls efter redan gjorda besparingar.

Kommunen går hårt åt de orter som befinner sig i utkanten/glesbyggd.

Exempel:
– Väl Fungerande skolkök flyttas och endast utskänkning erhålls.
– Förskolor stängs och småbarnen flyttas till skolor utan att det görs några anpassningar av skolgårdar och lokaler.
– Personal försvinner.
– Busskort för högstadielever dras in för de elever som valt i det fria valet – alla högstadiekolor inom kommunen – utifrån de tveksamma profileringarna.
– Den förbättrade 15-timmars regeln tas bort och endast 3 tim á 5 dagar erbjuds och utan lunch. Det utan några utvärderingar av det tidigare och endast 1 år långa förbättringsalternativets varande.
– Väl fungerande Skolor läggs ner.

Man kan verkligen undra vart vi är på väg. De vinstdrivande privata skolorna (som kommer ta över) kommer inte att ta någon hänsyn till samhällets bästa. Och det kommer bli som med järnvägen – det är vissa sträckor som är lönsamma – de övriga är inte värda att satsas på.

Politiker pratar om att höja kvalitén men besparingar känns inte som någon kvalitétshöjning.

Här kan ni läsa den senaste skrivelsen till kommunpolitikerna samt Tidningsartiklar från 24/8 2008 till 22/8 2009.

Vart är vi på väg – Skolskjutsen i Marks kommun.Skrivelse till Barn- och Ungdomsnämnden i Marks kommun
Tidningsartiklar_2008 -2009

Pernilla Bergling
Ordförande Öxabäcks Föräldraförening