Stödjer (m) Björklunds skolpolitik?

Pressmeddelande från Barnverket 2009-04-28

När Barnverket i veckan träffar moderaterna i utbildningsutskottet står frågan om folkpartiets skolpolitik högst på dagordningen. Det man ställer sig frågande till är vilken kunskaps- och människosyn denna vilar på. Ifall kunskapssynen är modern och syftar till självständighet, kreativitet och hög kunskapsnivå utifrån en demokratiskt grundad människosyn, är det märkligt att delaktighet från elever och föräldrar tycks vara så brännbart stoff, att det i det längsta ska hemlighållas för såväl allmänhet som opposition, vad man tänker sig att det ska stå om detta i den kommande skollagen.

När andra länder, som Nya Zeeland, reformerat sitt skolsystem med styrdokument liknande våra, har det varit självklart att låta föräldrar och elever, brukarna, ha reellt inflytande över skolverksamheten. Tänker sig Alliansen att vårt land ska släpa efter i utveckling för att vi haft vattentäta skott mellan hem och skola av tradition?

På Barnverkets åttonde Riksmöte, 18 – 19 april, betonades vikten av förstärkning av föräldrainflytandet i skola/förskola. Som det är idag tas inte det viktiga engagemanget som föräldrar erbjuder till vara. I skol- eller föräldraråd förstärks enbart gamla traditionella mönster. I lokala styrelser med föräldra- och elevsamverkan däremot blir samförståndslösningar, verklig delaktighet och delat ansvar direkt verksamma. Styrelserna har möjligheter att verka för nödvändiga förändringar i ett ständigt föränderligt samhälle och tät kontakt mellan de i skolan verksamma och brukarna gynnar på sikt hela samhället. Ett överlägset alternativ till Jan Björklunds ordningsfråge- och betygsfixering, menar Martin Fredin på Barnverket.

Att Marie Granlund, socialdemokraternas talesman i skolfrågor, samma helg gjorde ett uttalande som förespråkar just lokala styrelser med föräldra-/ elevsamverkan i kommunalt självstyrande enheter, är då mycket glädjande utifrån Barnverkets perspektiv.

För ytterligare information, kontakta:

Eva Datta, Barnverkets samordningsgrupp, projektledare Föräldrasamverkan: 070-351 74 91, evadatta@telia.com

Martin Fredin, Barnverkets samordningsgrupp, ansvarig för förskolefrågor: 070-144 31 00, martinfredin@glocalnet.net

Ulf Jederlund, Barnverkets arbetsgrupp Skola: 070-240 35 66, kontakta@musikladan.nu

Barnverket är ett rikstäckande nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som verkar för barn i förskola, skola och på fritids. Barnverket bildades i april 2000 och har idag medlemmar i ca 200 av landets 289 kommuner.

www.barnverket.nu