Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet saknar riskbedömningar


I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19) saknas helt förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv och utifrån att barn är biologiska växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling.

Det är idag känt att överdriven tillit till digitala plattformar i skola och förskola kan medföra risker för den biologiska utvecklingen, hälsan och lärandet. Många länder har därför valt att bromsa utvecklingen mot en digitaliserad skola och förskola. Flera av de medicinska riskerna och konsekvenserna men också möjligheterna kommer att diskuteras den 27 november på konferensdagen “Den uppkopplade barnhjärnan” med bland andra Hugo Lagerkrantz, Barnläkarföreningen och Åse Victorin, specialist i barn- och ungdomsmedicin samt ett flertal ledande internationella forskare.

BARNverket ställer därför följande frågor till samtliga partier och berörda ministrar:

  • Hur har du och ditt parti tagit hänsyn till och gjort förebyggande riskbedömningar kring att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling när denna digitaliseringsstrategi har tagits fram? Vilka professioner har i så fall konsulterats?
  • Vilka omvärldsanalyser har gjorts för att inhämta kunskap från andra länders skolsystem och förhållningssätt gentemot digitalisering?
  • Vilka politiker avser nu att ta del av aktuell kunskap inom området barn och digitalisering genom att delta i konferensdagen “Den uppkopplade barnhjärnan” den 27 november?

Länkar:
Den uppkopplade barnhjärnan
Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.