Psykologer larmar om för stora barngrupper

Små barn behöver anknytningspersoner för sin utveckling, men i dag är det alldeles för många barn inom förskolan som inte får den möjligheten. Tillsammans med otillräckliga resurser är risken stor att grundläggande behov hos barnen inte tillgodoses, vilket är allvarligt och djupt oroväckande. Det anser förskolepsykologerna Gunilla Niss, Birgitta Lidholt och Magnus Kihlbom, psykiater och psykoanalytiker, som skrivit boken Förskola för de allra minsta. På gott och ont, som nyligen har Stor oro för våra minsta i Barngrupper i många förskolor är fortfarande för stora. Och personaltätheten fortsätter att minska. Det visar aktuell statistik från Skolverket.

– Det är strukturell misshandel, säger förskolepsykolog Gunilla Niss, som tröttnat på politikers löften och nu vill ha en lagstiftning om tak på barngrupper. Som kommit ut på Carlsson Bokförlag.

Du kan läsa hela artikeln och vad politikerna svarat i senaste numret av Psykologtidningen.
Psykologtidningen 4/2010 (PDF)