Medlemsbrev från Barnverket, mars 2010

Innehåll:

 • Riksmöte den 17 april 2010
 • Förnyad hemsida på gång
 • Kraftsamling för barnen
 • Inspirationskväll om elevdemokrati och föräldrasamverkan i Nynäshamn

Riksmöte den 17 april 2010

Välkommen att delta på vårens Riksmöte den 17 april kl 11-15 på Fryshuset i Stockholm. Dagordningen för mötet är följande:

 • Val av ordförande, sekreterare och justerare
 • Fastställande av dagordningen
 • Godkännande av plattform
 • Delmål
 • Prioriterade delmål
 • Beslut om omorganisation
 • Förberedelse inför omorganisation: synpunkter på framtaget stadgeförslag, val av arbetsgrupp för finjustering
 • Lunch
 • Godkännande av verksamhetsberättelsen
 • Val av temporär Sg
 • Val av valberedning (inför ev. omorganisation)
 • Övriga frågor

Se stadgeförslaget på hemsidan!

Programdel: ”Kraftsamling för barnen”: kampanj under valåret

Förnyad hemsida på gång

I och med utökade anslag från Skolverket har Barnverket nu fått möjligheten att förnya vår hemsida och göra den mer dynamisk och användarvänlig med bl.a. självadministrerade undersidor för lokala Barnverk och arbetsgrupper samt med ny medlemsregistrering. Idén om den nya hemsidan kommer att presenteras på Riksmötet i april.

Kraftsamling för barnen

Veckan (16 eller 18) då alla uppmanas hjälpa till att uppmärksamma vilka vinster (inte minst ekonomiskt!) samhället gör genom att satsa på barn och ungdom närmar sig. På egen hemsida www.kraftsamlingforbarnen.nukommer snart information om viktig rapport om nationalekonomiska vinster att visas och om hur du kan bidra till att dessa Barnverks- frågor når fram i media- bruset. Även på www.barnverket.nu kommer kampanjen att följas.

Har du en blogg? Blogga budskapet! Skriv insändare! Ring radioprogram, dra ihop till demonstrationer, kommentera andras insändare och bloggar, tipsa journalister och politiker om kampanjsidan o. s. v. Sätten att nå ut är många.

Inspirationskväll om elevdemokrati och föräldrasamverkan i Nynäshamn

Den 6 maj 2010 arrangerar Föräldrasamverkangruppen i Nynäshamn en inspirationskväll som handlar om föräldrar och barns inflytande i skolan och förskolan. Maja Frankel, som är författare till boken ”Vår förbannade rätt” och tidigare Ungdomsambassadör på Unicef, föreläser om elevdemokrati med Barnkonventionen som grundpelare. Arbetet i den lokala styrelsen i Tallbacka i Ösmo kommer att presenteras.

Avregistrering. Du får detta Medlemsbrev eftersom du registrerat dig som medlem i Barnverkets nätverk. Om du önskar att avregistrera dig från vidare utskick från Barnverket klickar du på denna länk

Avsändare: Barnverket – ett nätverk av föräldrar, engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar, som vill förbättra barns villkor i förskola, skola och skolbarnomsorg.
E-post: samordning@barnverket.nu
Webbplats: www.barnverket.nu