Medlemsbrev från Barnverket, januari 2010

Innehåll:

  • Mötet på Skolverket om ansökan av statsbidrag
  • Medlemsregistret
  • Kallelse till Riksmöte den 17 april 2010
  • Rapport från arbetsmötet den 23 januari
  • Kraftsamling för barnen

Mötet på Skolverket om ansökan av statsbidrag

Den 22 januari mötte några aktiva barnverkare handläggaren för statsbidrag på Skolverket för att diskutera Barnverkets organisation och medlemsregistrering. Samtidigt med att Myndigheten för skolutveckling avvecklades upphörde den statligt riktade verksamheten med att öka föräldradelaktighet, vilket Barnverket i högsta grad deltar i med den lokala styrelseverksamheten. Den förordning Skolverket nu har att följa ger endast föreningar med traditionell styrelse rätt att få statsbidrag, ett organisationsbidrag. Om vi fortsättningsvis vill få bidrag från Skolverket måste vi alltså ändra vår organisationsstruktur. För att bedöma storleken på bidraget vill Skolverket även veta hur många nya medlemmar som tillkommer varje år men något krav på betalande medlemmar finns ej, därem ot årlig återregistrering.

Som en konsekvens av mötet och Skolverkets krav för finansiering kommer vi att undersöka möjligheterna att gå dem till mötes. Under riksmötet den 17 april står denna punkt högt upp på agendan. En betydande konsekvens är förslaget att skapa EN förening, föreningen Barnverket med en styrelse.

Medlemsregistret

I arbetet med att gå Skolverket till mötes kommer vi att jobba fram en bra lösning att aktivera medlemsskapet på, men inget konkret finns än. Brevutskick via vanlig post till redan registrerade medlemmar har dock påbörjats med förfrågan att stödja Barnverket ekonomiskt.

Kallelse till Riksmöte den 17 april 2010

Välkommen att delta på vårens Riksmöte den 17 april kl 11-15 på Fryshuset i Stockholm.
Högt upp på agendan står förslaget om den förändring som Barnverket nu behöver gå igenom med anledning av Skolverkets krav för rätt att få statsbidrag.

En förändring av strukturen på vår organisation från styrelsefritt nätverk till förening med vanlig styrelseform planeras nu. Förslag på styrelseform och stadgeförändringar kommer att läggas fram på detta Riksmöte och eventuellt klubbas igenom under ett extra Riksmöte hösten 2010.

Rapport från arbetsmötet den 23 januari

Under en halv dag satt ett gäng aktiva och pratade om några viktiga frågor.
Bland annat gick vi igenom den organisatoriska utmaning som Barnverket står inför. Bakgrunden var det möte som hade hållits på Skolverket (läs mer om det mötet under annan punkt i brevet).

Innehållet under dagen var dels information om mötet på Skolverket med gruppdiskussioner om strukturen på vår organisation och dels om kommande aktiviteter. Barnverkets struktur består i nuläget av föräldranätverket Barnverket och föreningen Stöd Barnverket. Vi diskuterade hur vi kan ändra vår struktur för att tillgodose Skolverket utan att ändra oss för mycket då vi anser att en platt organisation är det mest demokratiska, där alla har direkt medbestämmanderätt och möjlighet att argumentera och aktivera sig för de frågor man själv brinner för, så länge arbetet rimmar med vår plattform. En sådan organisation gynnar lättare mer aktivitet hos fler. På sikt kanske även våra makthavare inser detta! Tanken med mötet var annars främst att diskutera våren s aktiviteter inför valet i höst. Man enades om att tillsammans med SAMBA göra en ordentlig kraftsamling för barnen.

Kraftsamling för barnen

Tillsammans med SAMBA gör vi en ”KRAFTSAMLING FÖR BARNEN”.

Under en vecka kör vi en kampanj i hela Sverige i alla media. Avsikten är att engagera DIG och många andra under en timme denna vecka. Sen startar vi, på given signal en medial kampanj för att sprida vårt budskap, SPARA INTE PÅ BARNEN!

Tanken är att du ska, på de olika sätt som passar dig, ge dig ut i den offentliga debatten för att påverka opinionen. Det kan vara allt från att kommentera artiklar på nätet, skriva blogginlägg, göra radioinslag (kanske på nätet?), ringa lokal- och rikspolitiker till att arrangera torgmöten med politiker. Listan på bra aktiviteter kan göras väldigt lång. Det viktiga är att vi blir MÅNGA.

Till det kommer vi att ta fram material i form av färdiga debattartiklar, förslag på aktiviteter, ett tydligt och konkret material med budskap osv.

Vi återkommer närmare med vad just DU kan göra för att vara delaktig i denna aktion!


Avregistrering. Du får detta Medlemsbrev eftersom du registrerat dig som medlem i Barnverkets nätverk. Om du önskar att avregistrera dig från vidare utskick från Barnverket klickar du på denna länk 

Avsändare: Barnverket – ett nätverk av föräldrar, engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar, som vill förbättra barns villkor i förskola, skola och skolbarnomsorg.
E-post: mailto:samordning@barnverket.nu
Webbplats: http://www.barnverket.nu/