Eftersatt omsorg för 10-12-åringar

Skolbarnsomsorg för 10-12-åringar är lågt prioriterad i många kommuner, visar en kartläggning från Skolverket. Få har undersökt om den omsorg som erbjuds motsvarar behovet hos barn och föräldrar. Det kan vara orsaken till att familjer avstår från plats och att många barn står utan tillsyn efter skolan.

  • Även barn i den här åldern har rätt till stöd i sin utveckling genom en meningsfull fritid, säger Anneli Melén, ansvarig på Skolverket.

Läs mer på länken till Skolverkets hemsida här nedan.

Länk till mer information