Beslut om omorganisation på Riksmötet

Rå riksmötet redovisades hur Barnverket började som ett nätverk år 2000 och hur även Stödföreningen sen bildades som en ren formalitet för att kunna hantera ekonomin för redovisning av bidrag osv. Frågan har tidigare uppkommit om att ändra till en traditionell förening men medlemmarna i Barnverket har velat ha kvar nätverksstrukturen eftersom tanken är att alla har lika stor betydelse i ett nätverk och att varifrån man än kommer i landet, vilken arbetsgrupp man än arbetar i eller vilken syssla man än har, så kan man göra sin röst hörd på riksnivå. I en traditionell förening är det representanter som för medlemmarnas talan och tar besluten.

Barnverket omorganiseras till en enda förening

Med anledning av Skolverkets nya krav på styrelseform i form av traditionell förening för erhållande av statsbidrag, beslutade Riksmötet, som första beslut, att godkänna att Barnverket omorganiseras till en enda förening. Så långt som möjligt ska vi dock fortsätta jobba som ett nätverk. Skolverkets krav är också att vi måste ha ett uppdaterat medlemsregister där medlemmarna individuellt aktivt registrerar sig årligen. Det finns inget krav på att medlemskap behöver kosta. Skolverket har även ändrat anslagstiden att numera vara kalenderåret, något som för övrigt påverkade och försenade Barnverkets arbete med de prioriterade delmålen 2009.

Innan mötet med Skolverket i januari visste vi inte ens om Barnverket skulle överleva. Med samma summa i bidrag som förra året har vi nu fått både tid och möjlighet att göra de nödvändiga förändringarna under innevarande år. Kraven för förnyade anslag är dock omorganisation och förändrad medlemshanteringen.

Frågan om Barnverkets omorganisation i enlighet med statsmyndigheternas krav enligt ovan kommer att behandlas på ett extra Riksmöte den 2 oktober 2010. Ett andra beslut i frågan kan därefter ske på detta möte.

Förberedelse inför omorganisation

Förslag på ny arbetsgrupp som ska finjustera det framtagna stadgeförslaget godkändes. Gruppen består av Ulf Jederlund, Eva Datta och representant från Stödföreningen. De nya stadgarna ska presenteras på ett extra Riksmöte och beslut togs om datum för detta, dvs den 2 oktober 2010. Förslag om att ha det mötet i Göteborg mottogs mycket positivt och representanter därifrån undersöker om det är möjligt.

Protokoll Barnverkets Riksmöte 2010-04-17