Upprop mot stora barngrupperna i förskolan

Föräldrar på de avknoppade förskolorna i Årsta har startat ett nätupprop för lagstiftning om minskade barngrupper och att avknoppningsvinster återinvesteras.

Stoppa de stora barngrupperna i förskolan. NU!

Barngrupperna i förskolan är för stora, personaltätheten för låg och förskollärare för få. Det visar ny statistik från Skolverket (2009). Nu varnar också förskolepsykologer och läkare för konsekvenserna och kallar det ”experiment” och ”strukturell misshandel” i aktuella boken ”Förskola för de allra minsta. På gott och ont” (Carlsson, 2009).

Det räcker nu. Vi har fått nog. Dags att satsa på våra små.
Vi är många som upprörs över folkvalda politikers oförmåga att inte kunna se till att säkerställa kvaliteten inom landets förskolor, och därmed erbjuda alla barn i Sverige en trygg, gynnsam och utvecklande förskola.

Vi kräver:

  • en lagstiftning om tak på barngruppers storlek på landets samtliga förskolor
  • att man följer Skolverkets allmänna råd från 2005 som lyder: 12 barn för de minsta, och 15 för de stora – på tre heltidsanställda
  • fler utbildade förskollärare
  • ökad tillsyn av landets samtliga förskolor.
  • att ansvariga politiker tar ansvar för de avknoppningar som har genomförts, och ser till att mångmiljonvinsterna återinvesteras i verksamheterna, samt tar tillbaka tillståndet från förskolechefer/aktieägare/vd som låter personlig vinst gå före kvalitet

Initiativtagare: Kajsa Heinemann, trebarnsmamma i Årsta

Skriv på uppropet här – http://upprop.nu/MNLU