Kallelse till Riksmöte den 17 april 2010

Välkommen att delta på vårens Riksmöte den 17 april kl 11-15 på Fryshuset i Stockholm. Dagordningen för mötet är följande:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Godkännande av plattform
 4. Delmål
 5. Prioriterade delmål
 6. Beslut om omorganisation
 7. Förberedelse inför omorganisation: synpunkter på framtaget stadgeförslag, val av arbetsgrupp för finjustering
 8. Lunch
 9. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 10. Val av temporär Sg
 11. Val av valberedning (inför ev. omorganisation)
 12. Övriga frågor

Programdel: ”Kraftsamling för barnen”: kampanj under valåret

På agendan står förslaget om den förändring som Barnverket nu behöver gå igenom med anledning av Skolverkets krav för rätt att få statsbidrag.

En förändring av strukturen på vår organisation från styrelsefritt nätverk till förening med vanlig styrelseform planeras. Förslag på styrelseform och stadgeförändringar kommer att läggas fram på detta Riksmöte och eventuellt klubbas igenom under ett extra Riksmöte hösten 2010.

Ett arbetsförslag på nya stadgar som kommer att diskuteras under Riksmötet kan du hämta som pdf-dokument här:
Arbetsförslag nya stadgar (PDF)

Vi vill att så många som möjligt av våra medlemmar kommer till det här viktiga mötet. Reseersättning kan begäras för medlemmar som önskar delta i Riksmötet och kommer utifrån landet. Kontaktasamordningsgruppen för mer information.