Rapport om kvaliteten i fritidshemmen

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i verksamheten på 77 fritidshem. Granskningen visar att fritidshemmen behöver ta sitt pedagogiska uppdrag på större allvar och i högre grad stödja barnen i deras lärande i vardagen och i den personliga utvecklingen

Granskningen omfattar sammanlagt 77 fritidshem i 17 kommuner, från Tomelilla till Skellefteå. Syftet med arbetet är att bidra till en förbättrad kvalitet på de granskade fritidshemmen.

Resultatet förväntas också spridas till andra fritidshem och därmed bli en utgångspunkt för förbättringsarbete generellt i landet.

Läs mer på Skolinspektionens hemsida