Uttalande från Seminarium 17/4 på Katarina Norra skola med lokala skolstyrelser från hela landet

Pressmeddelande från Barnverket 2009-04-22

Ett nätverk som jobbar för verklig demokrati i skolan!

Vid mötet på Katarina Norra skola i Stockholm (se nedan) på fredagen bildades ett nätverk för lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. På mötet konstaterades att den osäkra framtiden för lokala skolstyrelser är högst oroväckande. Församlingen, med skolstyrelserepresentanter från hela landet, utrycker förvåning och besvikelse över att frågan om lokala skolstyrelsers överlevnad inte klargjorts från regeringen, trots att nuvarande försöksperiod löper ut sista juni i år.

Det nybildade nätverket av lokala skolstyrelser ställer sig därför postitivt till det uttalande som Marie Granlund (s) gjorde i Ekot i lördags angående lokala skolstyrelser vid s.k. ”kommunala friskolor”. Vi ser fram emot fortsatt dialog kring ämnet och välkomnar alla i debatten.

Nätverkets huvuduppgift är att verka för att riskdagsförsöket med skolstyrelser permanentas genom att fullgott lagrum för lokala skolstyrelser ges i den kommande nya skollagen. Fram till dess måste det pågående försöket temporärt förlängas!

Modellen med lokala skolstyrelser gör det möjligt för elever och föräldrar att direkt delta i den demokratiska processen i skolan, i enlighet med de goda internationella erfarenheterna från bland annat Danmark och Nya Zeeland. Skolans ledning breddas och tillförs dessutom viktig kompetens.

  • Vi är kompisar med alla som är kompisar till barnen och barnens inlärning och kommer jobba aktivt för att skapa bra förutsättningar för föräldrar och elever att engagera sig i skolans utveckling, säger Martin Fredin på organisationen Barnverket och fortsätter: ”Det vore märkligt om denna verksamhet som visat sig vara så positiv på så många platser i världen inte skulle få möjlighet att fungera i Sverige.

Stockholm 2009-04-17, nätverksträffen för lokala skolstyrelser och Barnverket

Om mötet:

Aktiva föräldrar i styrelser stärker skolors ledning och höjer skolans resultat!

Men regeringen mörkar framtida möjligheter att utveckla arbetet med lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. Barnverket kräver besked om ett permanentande av försöksverksamheten som löper ut 30 juni 2009.

I- Fredagen den 17/4 samlar vi föräldrar från skolstyrelser med föräldramajoritet från olika delar av landet i Stockholm. Vi vill lyfta upp deras insats i ljuset. Barnverket är övertygat om att ett ökat föräldraengagemang, byggt på reellt inflytande i skolan via medverkan i lokala skolstyrelser, är ett effektivt sätt att utveckla skolan. Förutom egna erfarenheter från skolor i Sverige finns internationell erfarenhet och forskning som visar på samma sak, säger Eva Datta, projektledare i Barnverket.

Sedan 1995 har riksdagen och Skolverket möjliggjort utvecklingsarbete med lokala skolstyrelser, men från 30 juni 2009 är läget ovisst. Inget besked om försöket skall permanentas, förlängas eller skrotas finns ännu.

– Det är nonchalant att hantera de aktiva föräldrastyrelserna så här! Dessutom tragiskt att man inte utvärderar arbetet noga i samband med den nya skollagen som är på väg. Man verkar också helt ha missat den utveckling inom området som pågår i flera andra länder. Vi vill med seminariet peka på de positiva erfarenheter som redan finns och uppmana riksdagens ledamöter att se till att möjligheten att utveckla lokala skolstyrelser förstärks i den kommande skollagen. Frågan borde uppgraderas – inte läggas åt sidan som regeringen nu förefaller att göra!

Barnverket bedriver bl.a. utvecklingsarbete tillsammans med Nynäshamns kommun kring skolstyrelser med föräldramajoritet. Föräldrasamverkan är idag en av Barnverkets högst prioriterade frågor.

Läs mer om Föräldrasamverkan och lokala styrelser här:

För ytterligare information, kontakta:

Eva Datta, Barnverkets samordningsgrupp, projektledare Föräldrasamverkan: 070-351 74 91, evadatta@telia.com

Ann-Charlotte Ekstedt, Barnverket Nynäshamn, ansvarig för utvecklingsarbete med lokala styrelser i Nynäshamns kommun. 076-348 0621. a-c.ekstedt@hotmail.com

Ulf Jederlund, Barnverkets arbetsgrupp Skola: 070-240 35 66, kontakta@musikladan.nu

Barnverket är ett rikstäckande nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som verkar för barn i förskola, skola och på fritids. Barnverket bildades i april 2000 och har idag medlemmar i ca 200 av landets 289 kommuner.

www.barnverket.nu