Skolverket bjuder in till möte om skolans värdegrund

Barnverket har fått en inbjudan till referensmöte angående Skolverkets arbete med regeringsuppdrag om skolans värdegrund U2009/2848S.

Skolverket har i uppdraget om skolans värdegrund att bl.a. samråda med andra berörda organisationer för att på ett tidigt stadium ta del av synpunkter som kan vara värdefulla för planering och genomförande av uppdraget. Barnverket är en av åtta organisationer som fått denna inbjudan och självklart ställer vi upp på det här positiva initiativet.

Om du som medlem i Barnverket känner att du vill medverka i mötet med Skolverket eller om du vill veta mer så kan du kontakta vårsamordningsgrupp.

Mötet är den 29 oktober kl 13.30 – 15.00 hos Skolverket i Stockholm.

Organisationer som är inbjudna till mötet:
Barnens rätt i samhället, Barnverket föräldranätverk, Riksförbundet hem och skola, Riksorganisationen ungdom mot rasism, Rädda barnen, Röda korsets ungdomsförbund, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige och UNICEF.