BARNverket efterlyser rikt- och gränsvärden för barnens fysiska livsmiljö och arbetsmiljö.

”Den 2 januari 2015 kan en ny lag införas som tillåter byggen i mer bullriga miljöer”
I tidningen “Mitt i” går det denna vecka att läsa artikeln  “100.000 bostäder saknas
  • Stockholms län ska växa med en halv miljon invånare på 15 år och flera kommuner har skruvat upp byggtakten.
  • Bäst är Solna och Sundbyberg där båda kommunerna satsar på att fördubbla befolkningen och sämst är Danderyd.
  • ”Att det saknas yta håller inte Stockholms handelskammare med om.  I en rapport presenterar de hur och var nya kvarter kan få plats, om man ruckar på vissa restriktioner.”
  • Anna Wersäll, Handelskammarens bostadsexpert föeslår att många grönområden och även naturreservat används till bebyggelse. Flera stora grönytor har i länet pekats ut som potentiell byggmark. ”Vi skulle kunna bygga ett helt Stockholm till i Stockholm”
  • Mårten Wallberg, ordförande i naturskyddsföreningen i länet håller inte med. ”Områdena behövs av bland annat hälsofrämjande skäl och för friluftsliv”, säger han.
  • ”Alla kommuner i länet måste skärpa sig. Människor flyr om det inte byggs mer, det måste gå snabbare, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD).”

 

  • ”Den 2 januari 2015 kan en ny lag införas som tillåter byggen i mer bullriga miljöer”
    ”Stefan Attefall öppnar även för att belöna eller bestraffa kommuner ekonomiskt utifrån bostadsproduktion genom att omfördela stadsbidragen.”

BARNverket undrar:  VAR är barnhälsoperspektivet?

Barns utveckling, hälsa och skolresultat styrs av barns egna förutsättningar men också av miljön bland annat yta för rörelse och ”lugn och ro” samt buller.
Att bestraffa kommuner ekonomiskt utifrån bostadsproduktion liknar mobbning. En kommun som vill följa FNs barnkonvention och skapa förutsättningar för bra livsmiljö och arbetsmiljö för barnen i förskola och skola ska inte bestraffas.
Barn behöver yta för rörelse och lugn och ro.  Inomhus behöver barn rörelserum och idrottshallar och utomhus förskolegårdar och skolgårdar som främjar rörelse och fysisk aktivitet samt motorisk utveckling. En utveckling som är viktig för lek, rörelseglädje, friluftsliv, socialt samspel, fysiskt och psykiskt välbefinnande och sist men inte minst skolresultaten. Yta behöver också finnas för återhämtning och här fyller grönområden en stor och viktig funktion för barns utveckling och lärande.
För att skolan ska kunna skapa förutsättningar för ”trygghet och studiero” är det viktigt att ta hänsyn till den kunskap som finns om hur samhällsbuller från vägtrafik och flygtrafik påverkar barns hälsa och lärande så som minne, koncentration, läsförståelse och språkutveckling. Att beslutsfattare nu vill rucka på vissa restriktioner när det gäller buller, kommer att bli intressant att följa ur ett barnhälso- och lärandeperspektiv. BARNverket tar dock för givet att beslutsfattarna kommer att ta hänsyn till barnperspektivet.
Det är nu hög tid för Sveriges beslutsfattare och kommuner att börja följa Barnkonventionen och Arbetsmiljölagen samt visa att man tar hänsyn till barns behov.
BARNverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.