BARNverkets plattform

BARNverket är en rikstäckande föräldraorganisation som utgår från att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av miljön.

BARNverket arbetar för ökat föräldrainflytande och hälsofrämjande miljöer i förskola, grundskola, fritids och gymnasium utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv.

BARNverket vill att barn- och elevhälsoperspektivet med riskbedömningar ska finnas med i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.

BARNverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Medlemmar är föräldrar, mor- och farföräldrar och andra engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar.

Denna plattform antogs av Riksmötet 2015-09-12. För giltighet krävs enligt §4 i BARNverkets stadgar att denna ändring befästs och beslutas med två tredjedels majoritet på ytterligare ett riksmöte.