Barnverkets politikerenkät

< Valundersökning om skola och förskola 2006 >

Riksdagspartierna stöder nu Barnverkets krav i flertalet frågor inför valet 2006.
Men (s) tvekar om skyddslag för barn i förskolan och bara (kd) och (v) vill göra reella satsningar på skolbarnomsorgen.

Se pressrelease 29 maj.

Barnverket verkar för alla barns rätt till en väl fungerande förskola, skola och skolbarnomsorg. Inför valet har vi träffat samtliga riksdagspartier för att diskutera de mål som Barnverket prioriterat att arbeta för under perioden 2005-2006.
Se vidare Barnverkets prioriterade mål för 2005-2006

Som en fortsättning på de givande samtalen under vintern har vi bett partierna att ta ställning till följande 12 frågor, som vi sammanställt i tabellform. När vi fått kommentarer i stället för JA eller NEJ har vi valt att lämna rutan tom.
För mer information kontakta politik@barnverket.nu

Förskola
m
fp
kd
c
mp
s
v
1. Kommer ni att rösta för ett förslag i riksdagen om att lagfästa nationella riktlinjer, i nivå med Skolverkets rekommendationer, för barngruppernas storlek i förskolan

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

JA
2. Kommer ni att rösta för ett förslag i riksdagen om att arbetsmiljölagen skall utvidgas till att även omfatta alla barn i förskola?

JA

JA

JA

JA

JA

JA
3. Kommer ert parti föreslå reella tillskott av resurser till förskolan så att personaltätheten kan höjas 2007?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
Skolbarnomsorg (“fritids”)
m
fp
kd
c
mp
s
v
Kvaliteten i skolbarnomsorgen har i upprepade utvärderingar allvarligt kritiserats av Skolverket.1990 var personaltätheten i skolbarnomsorgen 8 barn per anställd. 2005 var den 18 barn per anställd.
4. Kommer ert parti föreslå reella och öronmärkta tillskott av resurser till skolbarnomsorgen så att personaltätheten kan höjas 2007?

NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

JA
5. Hur många barn per anställd bör det vara efter nästa mandatperiods slut enligt ert partis konkreta avsikt?
Mål:12
8,3
år1990
6. Tycker ert parti att även alla barn i år 4-6 (9-12 år) ska ha lagstadgad rätt till skolbarnomsorg (”fritids”) av hög kvalitet?

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA
Skola
m
fp
kd
c
mp
s
v
7. Är ni i ert parti beredda att göra nödvändiga insatser så att alla barn får den undervisning och ev. extra stöd som krävs för att kunna gå ut grundskolan med minst godkänt i alla kärnämnen.

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
8. Kommer ert parti att föreslå reella tillskott av resurser till skolan så att lärartätheten kan höjas 2007?

JA

JA

JA

JA

JA
Nu när individuella utvecklingsplaner införs i skolan finns stor oro för hur dokumentationen av dessa kan komma att användas och att elevens integritet därmed hotas.
9. Kommer ni rösta för ett förslag i riksdagen att de individuella utvecklingsplanerna ska omfattas av sekretesslagstiftning?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
Alla verksamheter
m
fp
kd
c
mp
s
v
10. Kommer ert parti delta aktivt i arbetet under mandatperioden för att lokala styrelser med starkt föräldra- och elevinflytande inrättas på alla förskolor och skolor?

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA
11. Stämmer påståendet ”Varje barn skall på den egna skolan ha tillgång till specialpedagogiskt stöd, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog” överens med ert partis syn på elevstöd och elevvård?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
12. Är ni i ert parti beredda att ge Skolverket ökade befogenheter att meddela sanktioner om inte kvalitetsmålen uppfylls?

JA

JA

JA

JA

JA

JA
Här finns mer att läsa om partiernas ställningstaganden i barnfrågor på deras egna hemsidor.
Moderaterna (m) >> www.moderat.se/politik.asp?politikid=14&menyid=2
Folkpartiet (fp) >> www.folkpartiet.se/skola
Kristdemokraterna (kd) >> www.kristdemokraterna.se
Centerpartiet (c) >> www.centerpartiet.se/val06
Miljöpartiet (mp) >>www.mp.se/
Socialdemokraterna (s) >>www.socialdemokraterna.se/ 
Vänsterpartiet (v) >> www.vansterpartiet.se/PUB_SkolaUtb/229,nyheter.cs?poliOmradeIndex=15&showMenuTitle=no

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.