Bli medlem

Här anmäler du dig som ny medlem i nätverket Barnverket. Det innebär att du kommer att få del av den information som löpande skickas ut till Barnverkets medlemmar via e-post. Medlemskapet är gratis.

Här gör du också ändringar av tidigare uppgifter.

Personliga uppgifter (namn och e-post) som du fyller i kommer inte att lämnas vidare utanför Barnverket.

Du kan också registrera dig som kontaktperson för ett nätverk, förening eller liknande. Under ”Barnverket lokalt” i menyn informerar vi om de lokala nätverken ute i landet. Kontakta Barnverkets samordningsgrupp om du vill ha specifik information om din kommun.

Som medlem i Barnverket får du:

  • · Medlemskap i ett rikstäckande partipolitiskt oberoende nätverk med etablerade kontakter hos politiker, tjänstemän och organisationer.
  • · Medlemsbrev
  • · Ett landsomfattande nätverk av engagerade personer och föreningar som vill förbättra barns villkor i förskola, skola och skolbarnomsorg.
  • · Stöd och kunskapsbank för dig som enskild eller för din förening.

Uppdatera ditt medlemskap varje år!

På uppmaning av skolverket som vi erhåller verksamhetsbidrag från så måste Barnverkets medlemmar återregistrera sig varje år. Vi har från och med november 2010 ett nytt medlemssystem som ger oss möjlighet att via ett medlemsmail påminna om uppdatering av ditt medlemskap varje år. Vi kommer att börja tillämpa detta inför årsskiftet 2010. Så är du redan medlem hoppas vi att du stödjer vårt arbete genom att uppdatera ditt medlemskap. Behöver du ändra dina adressuppgifter använder du formuläret på den här sidan.

Som medlem i Barnverket får du:

  • Medlemskap i ett rikstäckande partipolitiskt oberoende nätverk med etablerade kontakter hos politiker, tjänstemän och organisationer.
  • Medlemsbrev
  • Ett landsomfattande nätverk av engagerade personer och föreningar som vill förbättra barns villkor i förskola, skola och skolbarnomsorg.
  • Stöd och kunskapsbank för dig som enskild eller för din förening.

Klicka här för att registrera medlemskap i Barnverket.