Malmö

Mer idrott i skolan ger bättre studieresultat

I en debattartikel i SvD opinion den 20/9 kan man läsa om Malmö kommuns satsning på ökad fysisk aktivitet i skolan. I Bunkefloprojektet har man sett att mer idrott i skolan ökade andelen behöriga till gymnasiet med hela 8 procent, ja 13 procent för pojkarna. Mer idrott i skolan gav alltså bättre betyg. Enda skillnaden mot kontrollgruppen var daglig fysisk aktivitet under hela grundskoletiden. Projektet gav också bonuseffekter som bättre trivsel, färre konflikter samt ökad skelettstyrka.

“Malmö har nu tagit beslut på högsta politiska nivå om att förstärka skolämnet idrott och hälsa för alla Malmös skolelever. Även Hofors i Gästrikland, med 9515 invånare, ligger i startgroparna med att ge kommunens alla skol- och förskolebarn minst 45 minuters fysisk aktivitet alla skoldagar.”

Debattörerna ställer frågan: Hur kan svenska kommuner fortfarande avstå från metoder som kan öka elevernas gymnasiebehörighet med 8 procent, ja än mer för pojkarna? De kräver en övergripande politiskt beslut om garanterad rörelseträning för alla förskolebarn och att alla skolbarn får minst 50 minuters daglig, schemalagd idrottsundervisning.

Läs hela debattartikeln i Svd här.

Vi i Barnverket är helt eniga i det och anser att verksamheten i förskola, skola och fritidshem skall utgå från hela barnets välbefinnande. För att varje barn, utifrån sina förutsättningar och behov, ska utvecklas optimalt. Detta förutsätter verksamheter som, med barnperspektiv och i samverkan med hemmet, skapar en trygg och hälsofrämjande miljö.

Ett av de mål som Barnverkets Riksmöte i april 2013 gav till den nya samordningsgruppen var att medvetandegöra den fysiska rörelsens betydelse.

Malmö satsar på barn i riskzonen

Sydsvenskan skriver om att Malmös rödgröna majoritet vill att satsningar på barn i riskzonen bokförs som långsiktiga investeringar. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) har tagit intryck av nationalekonomen Ingvar Nilsson som räknat ut vad det kostar att avstå från förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna i utanförskap.

– De här barnen kostar kanske 13-14 miljoner innan de slutar sina liv i fyrtioårsåldern, säger Ilmar Reepalu till Sydsvenskan

Läs hela artikeln i Sydsvenskan 29/10 2010

Vi på Barnverket är väldigt glada att Malmö stad har tagit beslutet att se satsningar på barn som investeringar istället för som kostnader.

Bara själva synsättet kommer att starkt påverka barns möjligheter att ta sig an livet på ett lustfyllt och glädjerikt sätt.

Vi vill passa på att uppmana fler kommuner att ta detta viktiga steg för barnens skull.

Vad kan du göra för att påverka din kommun?

Mer än du tror! Ju fler som bryr sig, skickar mail eller ringer och gör sin röst hörd, desto större skyldighet, ja skyldighet, har kommunerna att bry sig om frågan. Vi har formulerat ett mail som du kan skicka från vår kampanjplats 5 minuter för barnen.