BARNverkets remissvar till nya skollagen

Den 1 oktober 2009 lämnade Barnverkets sitt remissvar på den nya skollagen. Vår remiss hänvisar, i enlighet med direktiven, till skrivningar i skollagsberednings förslag så för att få en komplett bild är det bra att även ha deras text tillgänlig. Vi länkar därför även till den här nedan så du kan hämta den som PDF-fil.

Den 1 juli 2011 började lagen tillämpas på utbildningar och annan verksamhet. Vi använder ofta vårt remissvar som referens i debatt och argumentation därför finns den tillgänglig här på hemsidan som nedladdningsbar PDF-fil.

BARNverkets remissvar till den nya skollagen Ds 2009:25

Viktiga punkter ur BARNverkets remiss för den nya skollagen:

BARNverket föreslår att förskoleklassen görs obligatorisk och likvärdigt erbjuds alla sexåringar.

BARNverket föreslår att fritidshemmens ställning stärks i skolan.”fritidshemmetär en del av skolans pedagogiska uppdrag”. Fritidshemmet ska erbjuda pedagogisk verksamhet av hög kvalitet för alla barn och elever upp till och med år 6.

BARNverket föreslår ”Lex Skola” – en paragraf i den nya skollagen som reglerar att all personal i förskola och skola har rättighet och skyldighet att rapportera varaktiga missförhållanden och brott emot skollagen.

BARNverket föreslår att all skolpersonals yttrande- och meddelarfrihet lagfästs vad gäller sådant material som är av vikt vid inspektion och uppföljning.

Arbetsmiljölagen i förskolan. BARNverket kräver att arbetsmiljölagen nu görs tillämplig även för barnen i förskolan. BARNverket kräver också att barnens rätt till en god arbetsmiljö nu konkretiseras i den nya skollagen med hjälp av nationella riktlinjer för barngruppstorlekar och personaltäthet.

BARNverket är starkt kritisk till att lagtexten inte tar upp frågan om sekretesskydd av de skriftliga omdömena i IUP.

Hela vårt remissförslag kan du läsa här.

Referensmaterial:
Den nya skollagen Ds 2009:25. Skollagsberedningens förslag.

Fakta och information kring nya skollagen:
Skollag (2010:800). Utfärdad: 2010-06-23 och börjar träda i kraft 1 juli 2011.
Skolverkets information om nya skollagen
Skolverkets vägledning om nya skollagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.