Mer att läsa

Här följer ett urval av forskning, avhandlingar, undersökningar och rapporter som berör föräldrasamverkan och lokala skolstyrelser med föräldramajoritet.

Dokumenten är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster när du klickar på länken. Se till att din webbläsare inte blockerar nya fönster. Om du har Internet Explorer så får du meddelande om det ovanför det här fönstret.

Forskning och böcker

  • Kihlbom, M., Lidholt, B, Niss, G. (2009). Förskola för de allra minsta: på gott och ont. Carlsson

Rapporter och utvärderingar

 

  • Duit, A., Möller, T. (1997). Demokrati på prov. Erfarenheter från försöksverksamhet med föräldrastyrda skolor. Rapport till Skolverket. OBS! Jonas, jag har fått tillåtelse av rapportförfattarna att lägga ut denna text på vår hemsida. Rapporten finns annars inte längre att få tag på någonstans. Den version jag har fått av dem är dock enbart inscannad, men det gör ju inget. Rapporten skickar jag separat så att du kan lägga upp den här bakom.

 

 

  • Myndigheten för skolutveckling, (2007). En sammanfattning om forskning kring lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskola, s. 2

 

 

 

 

Styrdokument för skolan och förskolan

 

  • Läroplan för förskolan

 

  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, Lgr 11