Förskolan

Baserat på tillgänglig forskning och erfarenheter från personal och föräldrar har Barnverket formulerat ett eget förslag till riktlinjer. För att undvika den tidigare upplevda stelbentheten kan riktlinjerna för tex barngruppernas storlek utformas som ett riktvärde med en tillåten spridning. Genom att göra så är tanken att personalen på den enskilda förskolan ska ha möjlighet att utforma gruppstorleken inom givna gränser efter de förutsättningar man har.

Barnverkets förslag till barngruppernas storlek

  • För en syskonavdelning (3-5 år) föreslås 15 barn som riktvärde och snitt. En normal spridning kan ligga mellan 12-17 barn.
  • För en småbarnsavdelning (1-3 år) 10 barn.
    Med en spridning 9-12 eftersom det går riktigt små barn där, som har svårt att knyta an till många personer.
  • Och för utökade syskongrupper (1-5 år) 13 barn.
    Med en spridning 10-15.
  • I grupper med barn i behov av särskilt stöd krävs än mindre grupper.

Hela texten om våra riktlinjer för förskolan