Tankar och tips till dig som ska skola in ditt barn på förskolan.

I höst är det många barn, och en del föräldrar, som går in i en ny fas i livet och ska börja förskolan för första gången.

Att börja förskolan ska vara roligt och spännande för både barn och föräldrar. För vissa blir det precis som man tänkt sig och allt går bra, medan det för andra kan bli en jobbig tid. För att skapa de bästa förutsättningarna för en bra start på förskoletiden är inskolningsperioden en viktig del. Idag finns en rad olika inskolningsmetoder och det ska det också finnas. Alla barn och föräldrar är individer och ska bemötas utifrån de behov som det enskilda barnet och föräldern har. Det är viktigt att alla parter känner sig trygga inför och under inskolningen.

De inskolningsmetoder som oftast används på förskolor idag är:

Föräldraaktiv inskolning

Föräldrarna är med hela tiden under tre dagar, för att sedan lämna över ansvaret till pedagogerna.

Individuell inskolning

Barnet skolas in av en och samma pedagog och ges därmed möjlighet att knyta an till en annan vuxen samtidigt som föräldern lär känna pedagogen ordentligt.

Gruppinskolning

Innebär att flera barn skolas in samtidigt. Det kan vara en liten eller stor grupp barn som börjar samtidigt, ofta vid höstterminens start.

Läs mer om de olika modellerna här:
http://www.lararnasnyheter.se/forskola/2011/06/13/olika-modeller-inskolning

Det har varit en del debatt om föräldraaktiv inskolning. Det finns ingen forskning som visar på att inskolning under tre dagar är en bra metod, men trots detta är det en av de vanligaste inskolningsmetoderna.

Malin Broberg, Anders Broberg och Birthe Hagström har utifrån sin bok Anknytning i förskolan: Vikten av trygghet för lek och lärande (Natur & Kultur, 2012), lyft diskussionen om denna modell. De menar att barnen förlorar på den korta inskolningen. Enligt dessa forskare tar det mer än tre dagar för ett barn att skapa en trygg och bra relation till en annan vuxen. (Förskolan, 2012)

Detta lyfter även Gunilla Niss i sin artikel (2012), att det tar tid för ett litet barn att knyta an till och få förtroende för en nya vuxna. Det är många nya miljöer och rutiner som barnet ska anpassa sig till (a.a.).

Oavsett vilken modell er förskola har finns det en rad olika faktorer som gör att inskolningen blir lyckad för dig och framför allt för ditt barn.

När barnet börjar förskolan kommer han eller hon ingå i en grupp vilket ofta är en helt ny upplevelse. Därför är det viktigt att personalen skapar en god och trygg relation till barnet för att på så sätt få barnet att vilja delta i verksamheten. Om barnet knyter an till, och är trygg med, någon eller några pedagoger på avdelningen skapas goda förutsättningar för att barnets inskolning kommer att bli lyckad. (Niss, 2012).

Som förälder innebär inskolningen också en separation från barnet som personalen på förskolan bör ta hänsyn till. Samarbetet mellan pedagogerna och föräldrarna är viktig för att kunna skapa en inskolning som är anpassad efter föräldrarnas och barnets behov. När föräldrar är trygga och har ömsesidig respekt med pedagogerna inverkar detta positivt på barnet och förutsättningarna för en bra inskolning (Niss, 2012).

Lycka till med inskolningen!

BARNverket

 

Referenslista

Olika modeller för inskolning. (2011). [Elektronisk] Lärarnas Nyheter, 13 juni.                http://www.lararnasnyheter.se/forskola/2011/06/13/olika-modeller-inskolning  [2012-07-20]

”Barnen förlorar på kort inskolning”. (2012). [Elektronisk] Lärarnas Nyheter, 12 Januari.
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2013/01/12/barnen-forlorar-pa-kort-inskolning [2012-07-20]

Niss, G (2012). Att börja i förskolan – ett stort steg för ett litet barn, del 1. [Elektronisk] Förskoleforum, 7 maj.
http://www.forskoleforum.se/Article.aspx?ArticleID=1438 [2012-07-20]

Niss, G (2012). Att börja i förskolan – det viktiga föräldrasamarbetet, del 2. [Elektronisk] Förskoleforum, 24 maj.
http://www.forskoleforum.se/Article.aspx?ArticleID=1441 [2012-07-20]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.