Rapport från Barnverkets medverkan i Almedalsveckan 2013

Monica Wester (foto: Hemsö-bloggen)

Barnverket var i Almedalen 2013 med seminariet “Jag vill sitta still men inte min kropp! Var är barnhälsoperspektivet i förskola, skola och fritids?” Här kommer en rapport från Barnverkets olika aktiviteter under Almedalsveckan.

Det var Gunilla Niss, Barnverkets ordförande och Monica Wester, styrelsemedlem i Barnverket som i Almedalen spred kunskaper om Barnverkets arbete och lyssnade på föräldrar, beslutsfattare och politiker.

  • Det var en spännande vecka som startade på båten till Visby den 1 juli med intressanta samtal med bl.a. föräldrar och några vårdlärare om barnens situation i förskola, skola och fritidshem.
  • Gotland är för många barnfamiljer en uppskattad semesterort så Almedalens lekpark blev under hela veckan för oss en naturlig mötesplats med föräldrar från hela landet. Där kunde vi fortsätta våra diskussioner med föräldrar om deras erfarenheter av sina barns förskolor, skolor och fritidshem. Vi delade samtidigt ut information om Barnverket och om vårt kommande seminarium: ”Jag vill sitta still men inte min kropp!” Var finns barnhälsoperspektivet i förskola, skola och på fritids? Det väckte intresse och vi fick många intressanta och varierande berättelser om både bra och dåliga erfarenheter. En del föräldrar är nöjda medan andra är mycket bekymrade över sina barns verksamheter på grund av bl.a. de stora barngrupperna och hög personalomsättning. Barnen vi mötte fick färggranna jongleringssjalar som de förtjusta genast började leka med.
  • Ett av de mest intressanta seminarierna som vi besökte var: Hur ska vi få barn att röra sig i skolan och utanför? Det finns hälsoekonomiska beräkningar som visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med fysisk aktivitet i skolan. Forskaren Ingegärd Eriksson redovisar MUGI, Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning, och Bunkefloprojektet. Där framkom det tydligt att elevers dagliga fysiska aktiviteter påverkar skolresultaten i hög omfattning. Hennes föreläsning var mycket givande och bekräftar åter rörelsens betydelse för barnens hälsa och lärande.
  • Gunilla var inbjuden som Barnverkets ordförande till två paneldiskussioner. Den ena var  Psifos seminarium, Psykologer i Förskola och Skola. Psykologförbundet/Psifos var arrangör till: Psykologer granskar förskolan: Får barnen vad de behöver i förskolan? Seminariet handlade om de yngsta barnens situation i förskolan. Frågan var: Är förskolans verksamhet utformad utifrån aktuell forskning om anknytningsteori, barns språkutveckling och hjärnans sårbarhet ur ett relationsperspektiv? Drygt 8 av 10 barn i förskoleåldern finns i förskolan en stor del av sin vakna tid. Med andra ord blir förskolan en viktig arena att möta alla våra barn på. Det handlade om att vi inte längre kan blunda för att förskolan är en viktig verksamhet, att små barns behov måste tillgodoses i ett långsiktigt perspektiv. Därför väcker psykologer debatt. Är dagens förskola anpassad efter små barns behov? När orsakar förskolan mera skada än nytta? Paneldebatt med berörda tjänstemän och politiker. Bland paneldeltagarna var Gunilla och skolledarnas ordförande Matz Nilsson kritiska till många ett- och tvååringars situation i förskolor med stora barngrupper där pedagogerna inte ges verklig möjlighet att tillgodose barnens behov. De övriga två, en politiker och en representant från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, var i stort sett nöjda med de yngsta barnens situation i förskolan. Seminariet finns att se på Psifos webbsida.
  • Det andra seminariet arrangerades av Astma- och Allergiförbundet under rubriken:  Har vi glömt bort skolans fysiska arbetsmiljö? Utgångspunkten var Socialstyrelsens regeringsuppdrag om elevernas arbetsmiljö i skolan. Panelen representerades av föräldra-, elev- och fackliga organisationer tillsammans med myndighetsorganisationer. Socialstyrelsens rapport visade mycket tydligt att majoriteten av skolorna har en undermålig arbetsmiljö för barnen. Mögel, fuktskador och dålig ventilation är en vanlig anledning till att elever mår dåligt, allergier och andra besvär kan på grund av detta utvecklas och orsakar dessutom sämre skolresultat hos många barn. Ett barnhälsoperspektiv saknas. Det blev mycket tydligt för en enig panel och publik att det måste till bättre tillsyn och anmälningar av de brister som finns.
  • Vårt eget seminarium fredagen den 5 juli om betydelsen av en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö utifrån ett barnhälsoperspektiv var välbesökt. Där fanns föräldrar och pedagoger inom förskola och skola. SKL var representerad av Maria Stockhaus som visade stort intresse för våra synpunkter. Vårt huvudbudskap var att barnhälsoperspektivet måste stärkas i barnens dagliga verksamheter. Barnen behöver fysiska aktiviteter och lugn och ro samt nära relationer för att utvecklas, må bra och lära sig i förskola, skola och på fritids. Hjärnan vill ha roligt och utvecklas i en sund miljö. Barnen behöver engagerade, stimulerande och närvarande vuxna som har tid och ork att se och bekräfta varje barn. Seminariet var upplevelsebaserat och avslutades med utlottning av olika redskap för att stimulera fysisk aktivitet för positivt samspel och optimalt lärande. Många deltagare stannade kvar och diskuterade vidare med oss om vårt och Barnverkets arbete med just barnhälsoperspektivet.

Hälsningar Gunilla och Monica

Du kan även ladda hem rapporten som PDF-fil:
Rapport Almedalen 2013

Du kan även läsa om vårt seminarium på bloggen Hemsö:
http://www.hemso.se/press/alemdalen-2013/almedalen-2013-fredag-57/

Fotot i inledningen kommer från bloggen Hemsö.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.