Kontakt

I Barnverket har vi en uppdelning på olika arbetsgrupper inom våra verksamhetsområden. Arbetsgrupperna består i första hand av kontaktpersoner som koordinerar och fångar upp frågeställningar och händelser som är generella och berör många. Dessa arbetsgrupper kan också med hjälp ifrån andra inom Barnverket ta fram underlag eller skrivelser som kan användas för olika ändamål. Vi vill dock be om förståelse för att alla jobbar idéellt med Barnverket och det kan ibland ta tid innan du kan få ett svar.

Barnverket har ett flertal kontaktpersoner ute i kommunerna och vi vill uppmana alla att också försöka komma i kontakt med dem och med andra engagerade föräldrar eller vuxna som finns inom samma kommun. Under Barnverket lokalt hittar du information om din kommun. Saknas det information och kontaktperson i din kommun kan Barnverket förmedla upprop eller liknande och rikta det till nätverksmedlemmarna i just denna speciella kommun.

Är du medlem i Barnveket och vill vara aktiv i någon arbetsgrupp kan du höra av dig direkt till Barnverkets samordningsgrupp eller använda kontaktformuläret här nedan.

Arbetsgrupper i Barnverket 2013-2014

Barnverkets samordningsgrupp:

Gunilla Niss, Åkersberga, ordförande
Eva-Lotta Kling von Schmalensée, Täby, kassör
Monica Wester, Stockholm
Rolf Skärberg, Järfälla

Suppleanter:
Katarina Johansson, Stockholm
Hanna Forsberg, Örnsköldsvik

Kontaktadress:
Barnverket c/o Gunilla Niss
Norra Skogsrundan 14
184 63 Åkersberga
E-post

Förskolan
Gunilla Niss (kontaktperson) | Kontakta oss
Monica Wester
Martin Fredin

Arbetsgrupp för skola och fritids
Monica Wester (kontaktperson) | Kontakta oss
Helena Roth

Politikergruppen
Monica Wester  (kontaktperson) | Kontakta oss

Kommunikation/Hemsida
Webmaster, teknisk support/utveckling. | Kontakta oss

Medlemsregister
Ann-Charlotte Ekstedt
Adressändring sker via formulär på den här sidan.

Föräldrasamverkan
Kontakta oss

Valberedning inför riksmötet:
Martin Fredin (sammankallande) | Kontakta oss
Helena Roth
Anneli Kvarefelt

Bli medlem

Gå in under rubriken Bli medlem här på hemsidan för att anmäla dig som ny medlem i nätverket Barnverket. Det innebär att du kommer att få del av den information som löpande skickas ut till Barnverkets medlemmar via e-post. Det finns inga krav på att medlemmar skall vara aktiva. Medlemskapet är tillsvidare gratis.

Kontakta oss