Partille

I Partille har “Skolprotest” bildats för att protestera mot nedskärningarna i skolan.Skolprotest är medlem i Barnverket. Läs mer påskolprotest.zooma.nu

Följande dokument kan diskuteras på möten mellan skolpersonal och föräldrar.

Ni som tycker att dokumenten är bra, får gärna sprida dem. Skolpersonal är välkomna att diskutera dem med föräldrar på husråd och föräldramöten. Barnverket önskar att varje husråd har en föräldrarepresentant som går med i en föräldraförening, t ex barnverket. Barnverket önskar att kommunen, t ex genom Familjecentraler och förskola & skola uppmuntrar föräldrar att engagera sig i en barnrättsorganisation, t ex BRIS eller Rädda Barnen. Barnverket i Partille uppmuntrar föräldrar och skolpersonal till samarbete med Rädda Barnen, Partille lokalförening.

Syftet är att bevara, sprida och återvinna goda tankar och idéer.

Basdokument 1:
Föräldrastöd Barnverket

Föräldrastöd Barnverket

Barnverket i Partille uppmuntrar föräldrar, skolpersonal och andra vuxna som är inblandade i ett barns uppväxt att sträva efter att möta barnet med ett utvecklat barnperspektiv. De flesta vuxna behöver anstränga sig för att utveckla och bibehålla sitt barnperspektiv.

BARNPERSPEKTIV
• Respekt för barnet som person
• Igenkännande i barnets situation
• Nyfikenhet och öppenhet för att barnet är en växande person
• Förmåga att lyssna, se och möta barnet
• Villighet att ta konsekvenserna av det barnet förmedlat
• Medvetenhet om begränsningen i det egna, det vuxna perspektivet
• Kunskap och erfarenhet av barns behov, förmåga och utveckling

Se vidare:
– Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv av Elisabeth Arnér & Britt Tellgren
– Barnperspektiv (1994) av Bodil Rasmusson på www.BO.se

FÖRÄLDRAKURSER
Vi uppmuntrar föräldrar att delta på föräldrakurser. Vägledning av professionella, diskussion och erfarenhetsutbyte, samtal kring praktiska exempel är positivt för din utveckling som förälder.

Föräldrarådgivning i Partille – 031 – 792 11 09 – Någon att prata med om barn

NATIONELLA ORGANISATIONER FÖR FÖRÄLDRAR
Bris vuxentelefon
Man kan ta upp problem som gäller egna eller andras barn och få information om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp. Se även www.BRIS.se, t ex Föräldraboken.
Jourtelefon: 077-150 50 50.

Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl
För alla föräldrar som behöver en annan mamma eller pappa att prata med. Inget problem är för litet. Inget problem är för stort.
Telefon : 020-786 786 Mejl : www.rb.se/foraldrar

Föräldratelefon – Svenska föreningen för psykisk hälsa
Är du förälder, eller annan vuxen, och har bekymmer eller frågor om barn i din närhet? Har du funderingar om din roll som förälder? Ring föräldratelefonen.
Telefon: 020-85 20 00

Barn- och elevombudet (BEO). Nås via Skolverkets växel, telefon: 08-527 332 00.
Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Om du vill ha råd kan du vända dig till BEO.

Barnombudsmannen (BO). Telefon: 08-692 29 50
Barnombudsmannen arbetar generellt för barn och ungas rättigheter i samhället. Barnombudsmannens medarbetare kan informera om vilka regler som gäller och vart du kan vända dig för att få hjälp.

På Barnombudsmannens hemsida, www.bo.se kan du även läsa om
Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Barnverket i Partille uppmuntrar föräldrar, skolpersonal och andra vuxna som är inblandade i ett barns uppväxt att ta del av Barnkonventionen och verka för att dess bestämmelser görs kända bland barn och vuxna.

Basdokument 2:
Föräldranätverkskontrakt

Ingår i MentorSverige föräldrakurs. www.mentorsverige.se
Nätverkskontrakt PDF

Föräldranätverkskontrakt Word

Föräldrastöd Barnverket

Kontaktperson: Johan Lindholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.