Malmö

Utvecklingen som Malmö stad har gått igenom de senast åren saknar motstycke i svensk historia och fortfarande växer Malmö i nästan alla riktningar. Detta är förstås positivt men tar förstås fram ett antal utmaningar som behöver mötas. Hur bygger man ut barnomsorgen i tillräklig takt? Hur kan föräldrar vara med och skapa världens bästa barnomsorg och skola? Det är frågor som dessa vi tar upp i möten med stadens representanter. Det finns mycket vi kan vara med och tycka till om.

Parallellt med framtidsvisioner behöver vi även vara med och se till att verksamheterna är och blir bra varje dag.

Vill du vara med och påverka?
Hör av dig till mig så kan jag berätta mer om vad som händer just nu.

Agenda för Barnverket Malmö
• Vara aktiva i utvecklingen av barnomsorg och skola i Malmö
• Utveckla föräldrars engagemang inom förskolan genom att till exempel Skapa en föräldrastyrelse i kommunal förskola
• Bygga broar mellan stadens alla delar
• Utveckla bra metoder för föräldrar och förskola/skola att samarbeta

Nyheter just nu:
Vi är igång och förbereder ett samarbete mellan skolchef, rektor och personal och föräldrar för att hitta bra sätt att utbyta information. Konkret ska det göras via en levande hemsida där kommunen/skolanledning/personal kan samlan info om saker som rör förskolan och barnen.

Föräldrar kan även lättare komma i kontakt med företrädare för skolan och kommunen för att informera sig om diverse saker.

Kontaktperson: Martin Fredin
E-post: malmo@barnverket.nu