BARNverket önskar träffa utbildningsminister Gustav Fridolin

Gustav Fridolin, MPMånga oroliga föräldrar har hört av sig till BARNverket när det gäller barnens arbets- och utvecklingsmiljö i förskola, skola och på fritids. BARNverket har nu kontaktat utbildningsminister Gustav Fridolin med önskan om ett möte:

”Hej Gustav,

Föräldraorganisationen BARNverket skulle gärna vilja träffa dig.

BARNverket har de senaste åren fått många signaler från föräldrar som nu är oroliga för sina barns utveckling, hälsa och lärande samt säkerhet i förskola, skola och på fritids. Exempel som föräldrarna lyfter är den fysiska arbetsmiljön med, yta för rörelse och lugn och ro, luft, buller, inne och ute, samt barngruppsstorlekar och personaltäthet.

BARNverket har noterat att det tycks finnas ett systemfel i samhället i stort samt inom skolväsendets systematiska kvalitetsarbete, där det förebyggande arbetet med riskbedömningar ur ett barn- och elevhälsoperspektiv saknas. Detta riskerar att påverka barns utveckling, hälsa och lärande negativt.

BARNverket skulle därför gärna vilja träffa dig, för att diskutera:

– barns och elevers behov för utveckling, hälsa och lärande
– förebyggande arbete med riskbedömningar ur ett barn- och elevhälsoperspektiv i förskola, skola och på fritids
– föräldrars oro för sina barns utveckling, hälsa och lärande i förskola, skola och på fritids, här och nu

Vår utgångspunkt är att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling, här och nu, som påverkas av rörelse och samspel och hälsofrämjande miljöer ur ett barnhälsoperspektiv.”

Nu hoppas BARNverket på svar från utbildningsministern

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.