Hjälp oss med Skolverkets remiss till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Uppdaterat: Här hittar du vårt färdiga och inlämnade remissförslag.

Barnverket är en av Skolverkets remissinstanser för “Allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd“. Vi vill gärna att våra medlemmar hjälper oss med synpunkter som vi beaktar när vi skriver själva remisstexten. Om du vill veta mer eller hjälpa till direkt med själva skrivelsen av remissen så kan du kontakta samordning@barnverket.nu.

Det är bråttom med dina synpunkter. Den 7 december 2012 skall Skolverket ha Barnverkets  remissvar.

Gör så här: 

  1. Hämta följande remissunderlag från Skolverket.
    Missiv remiss ARÅP2
    Utkast Allmänna råd med kommentarer
    Konsekvensutredning
  2. Skriv dina kommentarer och synpunkter direkt i anslutning till den här artikel (använd funktionen längt ned på sidan) eller skicka dem direkt samordning@barnverket.nu.

Bakgrund till remissen:
Hösten 2011 började nya läroplaner, kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav att gälla i skolan.1 Sedan dess regleras också utbildningen i en ny skollag och nya skol- och gymnasieförordningar. Eftersom bestämmelserna om arbetet med åtgärdsprogram i vissa avseenden har förändrats, finns det ett behov av nya allmänna råd för att stödja personalen i skolan samt huvudmannen i arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Dessa allmänna råd ersätter Skolverkets tidigare allmänna råd (SKOLFS 2008:25) för arbete med åtgärdsprogram. Råden är även publicerade i Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 2012:xx.

Det är Skolverkets förhoppning att de här allmänna råden med kommentarer ska fungera som en god hjälp i skolans arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.