Pulsträning höjer skolresultaten.

PULSTR~1Rörelse, hjärna och kropp hör ihop.

-Det är lätt att titta på pedagogisk forskning och glömma hjärnforskningen och rörelsens betydelse för skolresultaten, säger lärare på Vammarskolan i Valdemarsvik.

Elever vid Vammarskolan i Valdemarsvik har med hjälp av pulsträning 3ggr/v förutom ordinarie idrottslektioner höjt sina skolresultat. Detta visades i ett inslag som sändes förra veckan i Världens bästa skitskola – Reformvirus i skolan. http://urplay.se/Produkter/182806-Varldens-basta-skitskola-Reformvirus-i-skolan

Inslaget handlade om nedmonteringen av idrottslektionerna i svensk skola och avslutas med att Kristiina Volmari, utbildningsstyrelsen i Finland säger: Vi har gett mer timmar till sport. Det baserar sig på idén att det stimulerar elevernas förmåga att ta in mer kunskap och teoretiska ämnen. Det går hand i hand. Det är någonting vi tror på nu. Det är ju tvärtom mot vad ni har gjort i Sverige. Får se vem som hade rätt.

Under många år har idrottstimmarna i skolan nedmonterats för att ge plats åt teoretiska ämnen. Under 30-40 -talen hade Sveriges elever gymnastik 4 ggr/v för att sedan minska till 3 ggr/v under 60-talet. I dag har Sverige minst skolidrott i Norden, bara 2 lektioner i veckan. BARNverkets erfarenhet är också att många skolor nu väljer att slå ihop dessa två lektioner till ett tillfälle. Detta innebär att många elever har rörelse på schemat med idrottslärare endast 1g/v.

Ytterligare faktorer som begränsar barns rörelsebehov för lärande och hälsa, förutom få idrottstimmar, är att långraster, med tid för lek, rörelseglädje och fysisk aktivitet, nu blir färre i många skolor. Dessutom blir det allt fler förskole- och skolbarn på en allt mindre yta i många förskolor och skolor fram för allt i storstäderna. Detta påverkar och kommer att påverka barns psykiska, fysiska och sociala hälsa samt lärande.

Mats Nahlbom, lärare i No och Ma, tillsammans med Daniel Hermansson, lärare i engelska och svenska, startade projektet med pulsträningen på Vammarskolan efter att ha läst en bok: ”Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain”. I boken visades tydliga samband mellan fysisk aktivitet och ökad hjärnkapacitet.

Martin Ingvar, hjärnforskare vid Karolinska Institutet säger att man får lättare att lära sig efter träning. Läsförståelse, matematisk förmåga och koncentration ökar samt att man blir piggare.

När det gäller hälsan kopplat till rörelse och fysisk aktivitet vet vi bland annat att stressen minskar, ämnesomsättningen ökar, nervcellsnybildningen ökar samt att den för hjärnan viktiga sömnen blir bättre.

BARNverket: Skolan ska ligga och vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför är det nu oerhört viktigt att beslutsfattare använder sig av hjärnforskning, ser barnhälsoperspektivet och förstår att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas och har påverkats av den fysiska miljön. Detta skulle bidra till förbättrade skolresultat och sjunkande psykisk ohälsa.

Läs – tips:

Pulsträning på skolschemat http://ordvision.se/pulstraning-pa-skolschemat-2/

TV – tips:

Partiledarutfrågningen i Världens bästa skitskola, UR, onsdagen den 25/8 kl 20.00

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.