Studieförbundet Näringsliv och Samhälle startar flerårigt forskningsprogram

“Det svenska utbildningssystemet står inför en rad allvarliga utmaningar. Mot den bakgrunden startar Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, nu ett flerårigt forskningsprogram – SNS Utbildningskommission – med fokus på frågan hur Sverige ska kunna stärkas som kunskapsnation. Regeringens genomförda och aviserade utbildningsreformer kommer knappast att lösa kvalitetsproblemen. Det är därför ytterst angeläget att förbättra beslutsunderlaget inför framtida reformer. Vi har lovat att ställa upp som experter för att stödja arbetet, som ska mynna ut i tydliga och konkreta policyförslag, skriver experterna i DN 11/5 2011.”

Vi i Barnverket tycker att följande stycke från artikeln är särskilt intressant:

“Slutligen är det problematiskt att så lite information finns att tillgå om den svenska förskolans funktionssätt och kvalitet, vilket har sin grund i brist på statistik om förskolans verksamhet och resultat. Internationella forskningsresultat visar att tidiga insatser är av stor betydelse för barns framgångar senare i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, vilket talar för att förskolan har en viktig roll att spela.”

Vi i Barnverket tycker att det här är en mycket viktig debattartikel som belyser vikten av och utgör startskottet för en ordentlig översyn av utbildningssystemet i sin helhet. Författarna understryker därmed den väsentliga roll som även förskolan spelar för barnens utveckling och utbildningsmöjligheter, något som Barnverket kämpat för att synliggöra sedan många år tillbaka

Läs hela artikeln på DN webbplats

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.