Synligt lärande i skolan – rapport från en konferens

Visible learningDen 23 november upplevde jag något riktigt härligt. Jag var i Stockholm på konferens om VISIBLE LEARNING. I Münchenbryggeriets labyrintliknande lokaler vimlade det av skolpersonal från stora delar av landet. Totalt hörde jag ryktas om ca 800 deltagare! Professor John Hattie  var dragplåster. Minst lika inspirerande visade sig James Nottingham vara.

Hela dagen cirklade kring konceptet synligt lärande, som är namnet på den bok Hattie publicerade (i engelsk version) 2009. I den presenterar han resultaten från den metastudie av metastudier som han genomfört, för att försöka få fram vad som verkligen spelar roll för en elevs utveckling och lärande. Hatties presentation för dagen finns tillgänglig här: www.slideshare.net/jabulani4/visible-learning-slides

Utgångspunkten för Hatties forskning var det faktum att alla lärare vet med sig att de spelar roll, att de gör skillnad. Utifrån det ville Hattie visa på vad det faktiskt är som gör skillnad.

Hela dagen var väldigt intensiv, inte minst för att jag samtidigt som jag lyssnade och deltog i bikupor osv, även twittrade för @Barnverket under hashtaggen #visiblelearning. Att twittra samtidigt som du lyssnar och konfererar är en lätt schizofren känsla, för jag erkänna, men det ger mycket tillbaka, t ex:

  1. Tvingar det mig att nå fram till budskapets kärnpunkt – eftersom ett tweet endast är 140 tecken långt
  2. Möjliggör det för folk runt om i landet (världen!) att få ta del av konferensen, genom att de följer hashtaggen #visiblelearning (vi var kanske ett drygt tiotal deltagare som twittrade aktivt under dagen)
  3. Ökar det Barnverkets synlighet, vi fick flera nya följare i anslutning till konferensen

Det absolut viktigaste budskapet som jag tog med mig var vikten av förändring. Som självutnämnd förändringsagent sen flera år tillbaka, gladde det mig att Hattie, Nottingham och alla övriga talare, tryckte på vikten av att utveckling kräver förändring. Så länge vi gör samma saker kommer vi att få samma resultat. Alltså måste vi förändra det vi gör, för att kunna få ut ännu mer av skolsystemet i framtiden.

Det var verkligen det återkommande budskapet – titta på det du gör, som lärare, som skolledare, etc. Och beräkna sedan effektstorleken på det, så du vet om du ska göra mer eller mindre av det. Har det ingen positiv inverkan – varför ska du fortsätta med det? Om det ger stor effekt, kanske du tom ska göra mer av det? Detta kräver mycket reflektion, vilket även twitter-flödet belyste.

Hattie beskriver begreppet effektstorlek i sin bok, något som räknas ut på följande vis:
ES (Effektstorlek) = (medelvärdet efter förändring minus medelvärdet före förändring) delat med variationen uttryckt i standardavvikelse

Hattie förespråkar att skolor satsar (mest) på de saker som ger över 0.40 i effekt. Det visar sig att föräldrasamverkan (dvs samverkan mellan skola och vårdnadshavare) har en effektstorlek på 0.49.

Att ha höga förväntningar på eleverna ger en effektstorlek på sanslösa 1.44! Att tvärtom ha väldigt låga – eller inga eller snarast negativa – förväntningar är däremot det värsta vi kan utsätta eleverna för, för det dödar garanterat allt framåtskridande och utveckling.

Märk väl, allt över 0.40 är sådant som ger betydande positiva effekter. Dock trycker Hattie gång efter annan på att siffrorna bara är indikatorer, det som spelar verklig roll är dialogen och reflektionen utifrån vad siffrorna visar. Även Nottingham trycker på detta, vikten att inte använda insamlad data som ett slagträ att dänga i huvudet på skolor/lärare/skolledare, utan istället som en utgångspunkt för diskussioner kring hur vi kan förbättra och lära av varandras framgångar. Givetvis är det också så att det krävs mer än en aktivitet för att en skola ska ge en elev bästa möjliga möjlighet till utbildning!

Om du tycker detta låter intressant och du vill ge dig i kast med lite synligt lärande, hur ska du då gå tillväga? James Nottingham lyfte fram vikten av att föra en diskussion om synligt lärande på skolan utifrån följande frågor:

  1. Var är vi på väg?
  2. Var är vi just nu?
  3. Vad är nästa steg på vägen?

Dagen gav mig vatten på min kvarn att det är oerhört viktigt att lyfta det som fungerar. Det finns oerhört mycket som fungerar i svenska skolan, fantastiska lärare, pedagoger & skolledare inom hela systemet (och då menar jag förskola, skola, fritids), det gäller bara att verkligen fundera över vad det är som fungerar och därefter göra allt för att sprida det!

Bli en aktiv del av att driva förändring inom förskola, skola och fritids – för barnens skull, t ex genom att:
Bli medlem
Skriv på vårt upprop för barns arbetsmiljö
Engagera dig aktivt i Barnverket på lokal- eller riksnivå (maila samordning@barnverket.se)
Gilla oss på Facebook
Följ oss på Twitter [@Barnverket]

Tillsammans kan vi göra förändring – och därför behöver vi just dig!

Helena Roth
Barnverkets samordningsgrupp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.