Några röster om Flamman

Här är några av de röster vi fått om verksamheten vid fritidshemmet Flamman när vi granskat verksamhet inför nomineringen till goda exempel fritidshem guld.

Jag har läst igenom era kvalitetskrav och intygar att Flamman uppfyller dem i hög grad. Våran dotter trivs på Flamman där alla barn är bemöts individuellt och får tid och möjligheter från Flamman personal att kunna utvecklas både personligt och med gruppen i väl anpassade utrymmen. Flamman lokal är bra anpassad till gruppen och det är en inspirerande miljö som är separat från skolan och välutrustad till en trygg, stimulerande lokal för fritids. Personalen är duktiga och försöker alltid att förbättras och har innovativa inspirerande idéer på hur de kan lyfta verksamheten och bygger barnens självkänsla.

Förälder med barn på Flamman

Tycker fullt ut att Flamman i hög grad uppfyller kvalitetskraven som Barnverket satt upp. Personalen är fantastiska och barnen trivs och längtar att få vara på fritids. Har inget negativt att säga om Flamman.

Förälder med barn på Flamman

Flammans beskrivning över sin verksamhet stämmer väl. Jag har regelbundna träffar med Flammans personal för att kunna vara insatt i verksamheten och för att kunna prata om fritidshemmens styrdokument mm så att de ska genomsyra verksamheten. Vi försöker hela tiden utveckla verksamheten till de barn och behov som finns i verksamheten, därav många nöjda barn och föräldrar. Inom Lycksele kommun så är det Flammans fritidspedagoger(Stina och Kjasa) som är de mest drivande i olika kommunövergripande projekt, samarbetsformer mellan kommunens fritidshem mm. De är alltid intresserade av att prova nya saker och att förändra/förbättra sin verksamhet så att den fungerar fullt ut.

Fritidshemmet har också ett väl samarbete med skolan utan att det ska ske på skolans villkor och fritidshemmets bekostnad. Som rektor har jag poängterat att fritidshemspersonalen finns som resurs i skolan på den tid som är “över” efter att schemat för fritidshemsverksamheten är lagd. Min syunpunkt är att skolans och fritidshemmens verksamhet är lika viktiga, båda två är lagstyrda verksamheter som ska gynna enhetens barn/elever.

Marie Blomberg
Rektor KoU-förvaltningen, Lycksele kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.