Statistik fritidshem

Genomsnittligt antal barn per grupp och personaltäthet i fritidshem 1980-2010

År Gruppstorlek Barn/årsarbetare Inskrivna barn
1980 17,8 7,4 42 689
1990 17,8 8,3 108 593
1994 * 10,6 178 430
1995 23,7 11,4 209 985
1996 * 11,5 239 439
1997 * 12,4 263 954
1998 * 15,5 301 065
1999 * 17,8 332 168
2000 * 17,5 332 249
2001 * 17,4 336 508
2002 * 18,4 350 744
2003 30,1 18,2 341 855
2004 31,0 18,2 326 132
2005 30,6 18,6 323 469
2006 31,7 18,9 329 057
2007 33,5 19,5 334 563
2008 34,0 20,5 346 130
2009 36,0 20,9 357 633
2010 38,1 21.5  (12,3**) 378 488
2011 38,8 20,4  (12,3**) 396 598
  • uppgift saknas.
    ** Från 2011 beräknas personaltäthet genom att dividera antalet elever med antalet anställda. Tidigare beräknades personaltäthet genom att dividera antalet elever med antalet årsarbetare, dvs anställda omräknade till heltidstjänster.

Källa: Skolverket

Den senaste tioårsperioden har antalet elever ökat med 18 procent medan antalet fritidshem minskat med 4 procent. Sett till det senaste året så fortsätter den trenden, om än i förminskad styrka. Hösten 2011 finns det 4 277 fritidshem – en minskning med 13 på ett år och 162 på tio år.

Grupperna fortsätter växa

Samtidigt fortsätter antalet elever i fritidshem att öka. Idag är totalt 396 600 elever mellan 6 och 12 år inskrivna – en ökning med över 18 100 elever på ett år. Ett allt större glapp mellan antalet elever och antalet fritidshem har lett till att grupperna växt kraftigt i storlek. Idag går det i snitt 38,8 elever per grupp vilket är en ökning med nästan en (1) elev på ett år och sju elever på fem år. I slutet av 1990-talet hade en genomsnittlig grupp 29 elever.

Personaltätheten oförändrad

Varje anställd ansvarar idag för i genomsnitt 12,3 elever vilket är samma antal som för ett år sedan. Under många år har antalet elever ökat relativt mer än antalet anställda. Detta har lett till en kontinuerligt försämrad personaltäthet. Från 1990 och fram till idag har antalet inskrivna elever per anställd ökat med nästan fem elever.

Tidigare beräknades personaltäthet genom att dividera antalet elever med antalet årsarbetare, dvs anställda omräknade till heltidstjänster. I år beräknas personaltäthet genom att dividera antalet elever med antalet anställda. Mer information om ändringen av måttet kommer i den promemoria som publiceras inom de närmsta veckorna.

Skolverket 22/3 2012

Källor: (Via länkarna nedan kan du hämta aktuella rapporter och tabeller i sin helhet från Skolverket där vi hämtat siffrorna.)