Är digitaliseringen i förskolan en risk?

Barn har en känslig växande hjärna, kropp och många sinnen som har särskilda behov jämfört med vuxna.  

Psykologer, optiker, logopeder och fysioterapeuter samt föräldrar och pedagoger signalerar nu att allt fler barn får problem med den fysiska och psykiska hälsan och utvecklingen. Kan digitaliseringen i förskolan vara en bidragande faktor?  

Helena Lindfors, förskollärare, och Gunilla Niss, förskolepsykolog, skrev 2019 inlägget ”Digitalisering i förskolan – en risk?” där de ställde frågan: vad händer när den digitala tekniken träder in på förskolans arena?  

BARNverket väljer att återigen publicera den högst aktuella artikeln med anledning av de negativa signaler vi får från olika professioner inom området medicin och hälsa.