Uttalande från Seminarium 17/4 på Katarina Norra skola med lokala skolstyrelser från hela landet