Förskolegårdar håller inte måttet

Många av Sveriges förskolegårdar håller inte längre måttet. De fyller inte den funktion som krävs för att gynna barns motoriska och perceptuella utveckling. Ytorna krymper och det har skett en successiv nedmontering av lekredskap som utmanar och stimulerar rörelseutvecklingen.