Alliansens vallöften 2011-2014

Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Kristdemokraterna

 • Allmän förskola för treåringar
 • Tydligare läroplan med förstärkt pedagogisk inriktning
 • Skriftliga omdömen från årskurs 1
 • Nationella prov i fler ämnen och tidigare årskurser. I årskurs tre nationella prov i svenska och matematik. I årskurs nio även nationella prov i kemi, fysik och biologi.
 • Förändrat meritpoängsystemet som belönar eleven om de väljer språk, matematik eller relevanta kurser för utbildningen.

Utdrag ur ALLIANSENS ARBETSGRUPP FÖR UTBILDNING, Slutrapport. 2010-06-22

 1. NYSTART FÖR SVENSK SKOLA

Alliansen har höga ambitioner för utbildningsväsendet. Trots att mycket redan är gjort återstår en hel del arbete.

Våra utmaningar är stora. Sedan mitten av nittiotalet har svensk grundskola varit i en nedåtgående spiral. Internationella studier av läsförståelse, matematikkunskaper och resultat i NO-ämnen visar att elever i Sverige successivt halkar efter andra jämförbara länder. En av fyra saknar betyg i ett eller flera ämnen när de lämnar grundskolan, en av tio är inte behörig till gymnasiet och en av åtta pojkar (med svensk bakgrund) klarar inte det nationella läsförståelseprovet i år nio. Socioekonomiska skillnader får allt större betydelse för elevernas resultat och skillnaderna ökar dessutom.

Avhoppen från gymnasieskolan har ökat kraftigt sedan den förra gymnasiereformen. Var tredje 20-åring har inte klarat en gymnasieutbildning med godkända betyg. Individuella programmet, vars syfte är att hjälpa elever som saknar behörighet till ett nationellt program, har under de senaste åren blivit ett av gymnasieskolans största program. Avhoppen och dåliga resultat drabbar de elever som har minst kunskaper med sig från grundskolan, vilket tydligt visar att insatserna måste sättas in tidigare.

Lärarna är skolans viktigaste resurs – men under drygt ett decennium ökade andelen obehöriga år efter år. Denna trend är bruten. Sverige har nu den högsta lärartätheten sedan tidigt nittiotal. Trots detta finns stora problem. I svenska, engelska och matematik har endast 60 till 70 procent av lärarna både lärarutbildning och ämnesutbildning. I vissa ämnen är siffran så låg som 40 procent.

är för att möta dessa utmaningar som Alliansen lägger om utbildningspolitiken. Under denna mandatperiod har regeringen påbörjat det största förändringsarbetet av svensk skola sedan folkskolan infördes 1842.

Förskolan

 • Allmän förskola för treåringar
 • Förskolelyftet där förskollärare och barnskötare ges möjlighet att stärka sin kompetens
 • Tydligare läroplan med förstärkt pedagogisk inriktning

Grundskolan

 • Läsa-, skriva-, och räkna-satsning för att stärka kunskaperna under grundskolans tidigare år
 • Matematik- och NO-satsning för att öka intresset och nyfikenheten för ämnena.
 • Skriftliga omdömen från årskurs 1
 • Nationella prov i fler ämnen och tidigare årskurser. I årskurs tre nationella prov i svenska och matematik. I årskurs nio även nationella prov i kemi, fysik och biologi.
 • Satsning på att sprida evidensbaserade åtgärder mot mobbning, det är det bästa sättet att förebygga mobbning
 • En strategi för entreprenörskap inom hela utbildningssystemet har lagts fast
 • Förändrat meritpoängsystemet som belönar eleven om de väljer språk, matematik eller relevanta kurser för utbildningen
 • Lärarlyftet, den största satsningen på lärarnas fortbildning i modern tid

Hämta hela Alliansens utbildningsrapport som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.